Pracovní listy o symbolech v biblických příbězích

Symbol KÁMEN

V našich dalších pracovních listech můžete hledat, co se skrývá v příbězích v Bibli. Dnes si povídáme o kameni. Po celém světě se používal v nejrůznějších kulturách jako stavební materiál. Kámen je symbolem trvání, pevnosti, tvrdosti, váhy a síly. V bibli dostávají tyto vlastnosti kamene další symbolické významy: např. Mojžíš přinesl Boží zákon zapsán do kamenných desek, jako symbol jeho nepomíjivosti. Tvrdost kamene je často připodobněna trvdosti lidského srdce. V Novém zákoně je Ježíš nazýván "kámen úhelný", který dává soudržnost celé "stavbě" církve.