Slavnost seslání Ducha svatého je za dveřmi. Ale co naše děti? Je pro ně Duch svatý moc abstraktní? Jak jim přiblížit a zprostředkovat zážitek letnic?

Po Nanebevstoupení Páně se můžeme začít na tuto slavnost připravovat mimo jiné tzv. novénou. Jak se nás může Duch svatý dotknout? Všemi možnými způsoby, jak On sám chce... Může vanout v tichosti a skrytě v našem modlitebním koutku za zavřenými dveřmi a nebo se projevovat bouřlivě s tancem a hlasitou hudbou ve shromáždění. 

Jak se ale mohou na letnice připravovat děti?

Děti se mohou připravovat luštením různých křížovek a rébusů nebo modlitbou k Duchu svatému třeba jen vlastními slovy. I my dospělí bychom chtěli mít k Duchu svatému živý vztah. Není to nemožné! Vždyť i apoštolové začali mluvit cizími jazyky a byli na Ducha svatého napojeni do té míry, že s ním aktivně spolupracovali a začali uzdravovat nemocné!

Jak namočit děti do přítomnosti Ducha svatého?

Doporučujeme vzít děti na nějakou modlitbu chval, kde by se naučily více se v modlitbě pohybovat, tančit, vyjadřovat se celým tělem... Samozřejmě je nemůžeme k ničemu nutit, děti si samy vybírají, v čem je jim dobře a v čem ne. Ale zvláště malé děti si rády zamávají prapory nebo tancují, je jim to vlastní a nestydí se. Často tím mohou vtáhnout do modlitby celým tělem i své rodiče, kteří na to nebyli nikdy zvyklí.

Zkušenost je taková, že některé děti si raději malují a kutí, některé radši hrají divadlo nebo běhají venku a jen některé děti se rády a spontánně připojí do tance nebo zapojí do kapely. Přesto mohou děti právě skrze hudbu a tanec vplout do úplně jiného rozměru modlitby a mohou se tak s Duchem svatým osobně setkat. Duch svatý se chce setkat s každým, s velkým i malým, se starým dědečkem i s dítětem, pro Něj neexistují bariéry.

Dětské chvály, na které si můžou děti zpívat i tančit:

Chválících písní, které uctívají Boha, je mnoho. My vám přinášíme tip na dětské chvály zpracované i s videoklipy, které byste si mohli s dětmi zatančit třeba i u vás v obýváku:

Akce probíhající u nás:

Akce s větším akcentem na charismata probíhají v naší republice stále častěji a jsou přístupné i dětem. Zmínit můžeme např. letní stanový camp ve františkánském klášteře v Hájku u Prahy, který nese název New Dawn, na kterém si svůj speciální program najdou jak menší děti, tak teenageři, dále například letní kdysi nazývaná Katolická charismatická konference letos přejmenovaná na konferenci Charis v Brně rovněž se speciálním programem pro děti všech věkových kategorií.

V nejbližší době je to pak oslava Seslání Ducha svatého pro křesťany všech vyznání, která bude letos na letnice (2024) probíhat v Betlémské kapli a nazývá se Národní den modliteb, k němuž připojujeme krátkou pozvánku. Na všech těchto akcích se Duch svatý může dětí zvláštním způsobem dotknout.

Nové luštěnky a osmisměrky pro děti:

  

Dvojstránka k tématu se svolením použita z knihy
Vše, co potřebuji znát k prvnímu svatému přijímání,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

► Další materiály ke Slavnosti seslání Ducha svatého