Nové číslo DUHY

Milí čtenářiDUHY! JAMBO!

Tradiční misijní číslo, které vychází ve spolupráci s PMD, nás letos zavede do Keni. V Keni se mluví svahilsky a „jambo“ je svahilsky „ahoj“. Víte, kde Keňa leží? A že tři čtvrtiny Keňanů jsou křesťané?

Milí čtenáři DUHY! JAMBO!

Tradiční misijní číslo, které vychází ve spolupráci s PMD, nás letos zavede do Keni. V Keni se mluví svahilsky a „jambo“ je svahilsky „ahoj“. Víte, kde Keňa leží? A že tři čtvrtiny Keňanů jsou křesťané? Prostřednictvím fotografií P. Jiřího Šlégla se tak můžeme podívat do školy, na velikonoční bohoslužbu nebo také na to, jak se v Keni sportuje. A zjistit, že hodně věcí mají keňské děti jinak, ale že hodně mají také podobného. Třeba to, že mají rádi fotbal, rádi zpívají a mají rádi sladkosti.

Na webu najdete námět na misijní hodinu a fotografie, které se do časopisu nevešly. Také nás napadlo, že by se dalo pomáhat DUHOU s DUHOU. Víte jak? Zašleme vám misijní čísla časopisu! Můžete je nabídnout za dobrovolný příspěvek třeba po nedělní bohoslužbě, a výtěžek poslat na misijní projekt.

Nebo přímo nám pro dostavbu střechy školy v Malawi!
č. ú. 32641005/2700 variabilní symbol 123456