- malý souhrn katolické věrouky v časopise DUHA

Milí čtenáři DUHY,

tento sešitek je menší než obvykle, má více stránek než obvykle a můžete se v něm dočíst všechno důležité, co je dobré vědět o křesťanské víře. Snažili jsme se, aby to, co dospělí důležitě nazývají základní věrouka, bylo co nejsrozumitelnější.

Milí čtenáři DUHY,

tento sešitek je menší než obvykle, má více stránek než obvykle a můžete se v něm dočíst všechno důležité, co je dobré vědět o křesťanské víře. Snažili jsme se, aby to, co dospělí důležitě nazývají základní věrouka, bylo co nejsrozumitelnější. Pokud byste si s něčím nevěděli rady, nebojte se zeptat někoho, o kom si myslíte, že by to mohl vědět. A aby vaše ptaní bylo co nejdobrodružnější, doplnili jsme sešitek ještě dalšími otázkami, které vám pomohou o víře přemýšlet a zkoumat ji. A k tomuto společnému přemýšlení vám ze srdce žehná biskup Jiří Paďour.