Kdy se slaví narozeniny člověka? Je to v den, kdy človíčka maminka porodila. Nebývá zvykem, že bychom slavili narozeniny některého ze světců. Častější je, že slavíme jejich mučednickou smrt, tedy den jejich příchodu k Pánu - jejich nebeské narozeniny. U Pána Ježíše ale slavíme den jeho narození na tento svět, a to o Vánocích. A možná o tom, děti, nevíte, ale 8. září slavíme ještě jedny narozeniny, jsou to narozeniny jeho matky, Panny Marie!


ÚKOLY: V obou tajenkách doplň do prázdných políček začínající písmena věcí na obrázcích kolem. V první luštěnce ti vyjde, jak se jmenoval tatínek Panny Marie. Pokud by sis pracovní list chtěl vytisknout, k dispozici je pod obrázky dole.

 

Jak se jmenoval tatínek Panny Marie?

Jak jste si, děti, jistě všimly, šipky ukazují, kam máte začínající písmenka vpisovat a který obrázek patří ke kterému písmenku. Ve druhé tajence nám vyjde název, kterým se Panna Marie označila, když ji navštívil anděl.

Jsem služebnice Páně!

Posledním úkolem je bludiště. Poslechni si nadcházející text z Bible:

Marie s Josefem putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když bylo Ježíšovi dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty; teprve potom ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho.

Dokážeš najít cestu od Marie až k Ježíši?

Když se Ježíš ztratil

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:  

TYTO ÚKOLY K VYTIŠTĚNÍ: Tajenky Tajenky (JPG, 578 kB), Bludiště Bludiště (JPG, 340 kB), ke stažení také ve formátu PDF (338 kB).  Ilustrace: Alžběta Krejčí


Spoustu dalších námětů a pracovních listů o Marii najdete na našich stránkách pod heslem Maria.