V našich pracovních listech můžete hledat, co se skrývá v příbězích v Bibli. Dnes si povídáme o otci a synovi.

V každém synovi pokračuje dál rod.

Bůh - Otec, Ježíš - Syn a Duch svatý tvoří Nejsvětější Trojici. Když Ježíš mluvil o Bohu, říká: "...můj Otec, který je na nebesích.." nebo "...Já a Otec jsme jedno...". Také při Ježíšově křtu nebo proměnění na hoře se ozval z nebe hlas:"...toto je můj milovaný syn!" Ježíš používá také obraz milujícího otce v podobenství o marnotratném synovi.


Bůh Otec - pár myšlenek pro dospělé

Ježíš Kristus shrnuje Boží blízkost a lásku v jednom slovu: “Otec”. Toto oslovení sice znala i jiná náboženství, avšak používala je buď ve smyslu všeobsahujícího vědomí, že Bůh je Stvořitel všeho, nebo byla spojována s představou fyzického příbuzenství mezi bohy a lidmi. Bůh nás ale (obzvlášť skrze křest) skutečně přijímá za vlastní děti.
 
Nesmíme ale zapomínat, že všechna naše pojmenování Boha mohou být ve svém důsledku značně zavádějící. Bůh není muž, není ani žena. Je to Bůh, přesahující naše pojmy a chápání. Bůh Bible v žádném případě nemá jen otcovské rysy! Ve Starém i v Novém zákoně Bůh zjevuje i vlastnosti a způsoby jednání, které jsou typicky mateřské: utěšuje, ochraňuje, živí, je něžný. Bůh je náš Otec a naše Matka (srov. Iz 49,15). Bůh není ani muž, ani žena, my však zakoušíme jeho ruku, kterou se nás dotýká, jako otcovskou i mateřskou.  Více zde