Děti, všimly jste si, že nás brzy čeká zvláštní událost? Poslechněte, o čem se bude mluvit: Jednou šel Pán Ježíš na vysokou horu. Vzal s sebou jenom tři apoštoly, Petra, Jakuba a Jana. Když byli nahoře, najednou se Pán Ježíš proměnil. Šaty mu zbělely a celý krásně zářil. Vedle Pána Ježíše se objevili dva muži a začali si s ním povídat. Byli to Mojžíš a Eliáš.

Všichni tři apoštolové se velmi divili, co se to děje. Petr navrhl: „Pane Ježíši, moc se nám tu líbí. Co kdybychom tu zůstali? Postavíme tu tři stany. Jeden pro tebe, jeden pro Mojžíše a jeden pro Eliáše.“

Ještě Petr ani nedomluvil, když se z nebe ozval Boží hlas: „To je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte.“ Když se ale učedníci rozhlédli, neviděli kolem sebe nikoho, jen samotného Pána Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal Pán Ježíš učedníkům, aby o tom, co viděli, nikomu neříkali, dokud nevstane z mrtvých.

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

Povídání k evangeliu a materiály ke katechezi

Při povídání s dětmi uplatníte pět čokoládových mincí ve zlatém staniolu, které budou ležet před začátkem mše sv. v presbytáři na zemi - 2 poblíž oltáře, 1 u ambonu, 1 na schodech do presbytáře; šňůrka nebo stuha uvázaná nebo pověšená na ambonu

Milé děti, dnes máme pro vás úkol jako pro detektivy:

  • Podívejte se, není zde náhodou něco, co sem nepatří? Hledejte jenom očima, nenápadně jako správní detektivové a přihlaste se, když něco objevíte. Mám pro vás další otázky:
  • Jak se chová správný detektiv? Co umí? Dobře se kolem sebe dívá, nelení si přivstat, je neúnavný, nevzdává se v hledání v knihách, na internetu, nic pro něj není samozřejmé a obyčejné."

Až děti objeví všechny nepatřičnosti v presbytáři, povídáme s dětmi dále: "Určitě jste dnes dobře poslouchali, když jsme četli evangelium - Ježíš byl před apoštoly proměněn a ukázal se jim v Božské slávě. I my můžeme vidět Boží slávu tak jako apoštolové, nemusí nám být líto, že na horu Proměnění byli pozváni jen apoštolové. Když budeme dobří detektivové, tak jako před chvílí, uvidíme každý den něco krásného, proměněného" třeba jiný východ slunce (a pokaždé krásný!) - jestliže si maličko přivstaneme... Uvidíme, jak krásně je vesmír barevný, když vypátráme na webu fotky z Hubbleova teleskopu... Uvidíme duhu na obloze a spoustu dalších krás... Zkusme to!


DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

Důvěra v Hospodina

Rekvizity: tatínek s dítětem předškolního věku v náruči - dítě sedí klidně a PEVNĚ se drží

Zcela určitě už jste, děti, byly někdy s rodiči na horách. Tam se hodně chodí a potom vás často z toho chození bolí nohy. Nejlepší pak je, když vás tatínek vezme do náručí tak, jako to zde ukazuje jeden tatínek u oltáře. Všimli jste si, jak se ho jeho dítě pevně drží, nekroutí se, nestěžuje si, nesune se dolů? Určitě se jim takhle spolu dobře půjde a brzy dojdou domů.

Bůh je náš tatínek, který nás taky nosí ve své náruči. Nejen na horách a na procházce, stále! Je na nás, jestli se ho budeme pevně držet nebo se budeme všelijak kroutit a bát se. Když nás nepustí náš tatínek, proč by to udělal on? Je daleko silnější... Z tatínkovy náruče vyrostete, z Boží náruče nikdy."

Autor: Ludmila Vyskočilová, P. Angelo Scarano

 

Materiály z redakce deti.vira:

DL - 2. neděle postní, A DL - Proměnění Páně nebo jiný formát DL- Proměnění Páně

Proměnění na hoře  Proměnění na hoře

  Pracovní list HORA

 K nahlédnutí další materiály: Pracovní list 1Pracovní list 2 a Dětský list.

 

Materiály z jiných zdrojů:

► Omalovánka -  autor: Soňa Häusl-Vadová Omalovánka - 2. neděle postní, A

► Nedělní karty - Arcidiecézního katechetického střediska v Praze

► Z webu kanan.cz se svolením možno použít: List k zamyšleníKvíz z Kanánu pro menší dětiKvíz pro staršíbarevný komix, rovněž v černobílé verzi nebo Omalovánka a Omalovánka - proměnění na hoře

►Evangnet také nabízí katechezi pro děti k tomuto tématu: autor Zdeněk Šorm

 

Videonáměty:  

► Z Českobudějovického biskupství k nám míří povídání pro menší děti s Martinou Fürstovou:

 

nebo video pro starší děti zvané Minikatecheze z Českobudějovického biskupství:

► P. Roman Vlk se zamýšlí nad evangeliem ve videu z Vlčího doupěte nebo videoseriál z cyklu UŽ VÍM!