28.9. slavíme Slavnost svatého Václava. To, co Ježíš řekl svým učedníkům, platilo právě i pro svatého Václava: „Kdo chce přijít za mnou do nebe, nesmí myslet jen na sebe. Musí dělat to, co chce Bůh, i když to někdy bude těžké." A to nám svatý Václav svým životem ukazoval...

Obrázek se svolením převzat z publikace Svatý Václav, edice Poznáváme naše světce,
kterou vydalo Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého 2015.


NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ

Téma: Mt 16, 24 – 27 

Promluva: Nemysli jen na sebe!

Svatý Václav byl mučedník.

I Pán Ježíš se za nás obětoval, i když to bylo hodně těžké. Potom ale vstal z mrtvých a je v nebi. Co v dnešním evangeliu říkal Pán Ježíš, že má udělat člověk, který chce přijít za ním do nebe? Nesmí myslet jen na sebe.

Stejně jako svatý Václav nemyslel na sebe, ale zemřel pro Pána Ježíše a stejně jako Pán Ježíš nemyslel na sebe, ale obětoval se za nás, tak ani my nesmíme myslet jen na sebe. My naštěstí nemusíme umírat na kříži, můžeme ale dělat spoustu jiných věcí. Co třeba?

Pán Ježíš nám slíbil, že když nebudeme myslet jen na sebe, přijdeme za ním do nebe. Nebudeme myslet jen na sebe, ale budeme dělat druhým radost.

(Přejato se svolením webu www.kanan.cz - redakčně upraveno)


Nové luštěnky a materiály,

které vyrobilo Katechetické středisko při AP v Praze

Další materiály: 

Slavnost sv. Václava Slavnost sv. Václava nebo jiný formát Slavnost sv. Václava 

Omalovánka - Slavnost sv. Václava Omalovánka - Slavnost sv. Václava (- autorkou je Soňa Häusl-Vad, katechetka a ilustrátorka.


Písnička Good King Wenceslas

 

Omalovánky k písničce:

1. SLOKA 1. obrázek  2. SLOKA 2. obrázek  3. SLOKA 3. obrázek4. SLOKA 4. obrázek

Text písně:

Na Štěpána dobrý král
Václav z okna hledí,
všude kam se podívá,
závěje a ledy.

Svítil měsíc a byl mráz,
pálil jako divý,
a vtom spatří chudáka,
jak tam sbírá dříví.

 

 

"Hola, páže," pravil král,
podívej se honem.
Odkud je ten sedláček,
víš-li něco o něm?"

"Pane můj, ten sedláček
bydlí támhle kdesi
u studánky v chalupě
pod samými lesy." 

 

 

Přines maso, přines chléb
a pár polen k tomu,
zanesem to ještě dnes
sedláčkovi domů."

A tak šli, král s pážetem,
a tak vyrazili,
i když venku vítr dul,
a vyl ze vší síly.

 

"Pane můj, je hrozná tma
a je hrozná zima.
Sotva jdu, už nemůžu,
strach mě z toho jímá."

"Vkládej nohy do mých stop
a pojď dál, můj hochu!
Za chvíli ti nebude
zima ani trochu."

 

Vkládal nohy krok co krok
do stop po svém králi,
a kam vkročil svatý král,
tam i sněhy hřály.

Proto, věřte, křesťané,
boháči i páni,
ten, kdo cítí s chudými,
dojde požehnání.

   

 

 

 

Zpracováno se svolením
z knihy Andělé v oblacích prozpěvují
Ilustrace: AKr, deti.vira.cz