28.9. slavíme Slavnost svatého Václava. To, co Ježíš řekl svým učedníkům, platilo právě i pro svatého Václava: „Kdo chce přijít za mnou do nebe, nesmí myslet jen na sebe. Musí dělat to, co chce Bůh, i když to někdy bude těžké." A to nám svatý Václav svým životem ukazoval...NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ

Téma: Mt 16, 24 – 27 

Promluva: Nemysli jen na sebe!

Svatý Václav byl mučedník.

I Pán Ježíš se za nás obětoval, i když to bylo hodně těžké. Potom ale vstal z mrtvých a je v nebi. Co v dnešním evangeliu říkal Pán Ježíš, že má udělat člověk, který chce přijít za ním do nebe? Nesmí myslet jen na sebe.

Stejně jako svatý Václav nemyslel na sebe, ale zemřel pro Pána Ježíše a stejně jako Pán Ježíš nemyslel na sebe, ale obětoval se za nás, tak ani my nesmíme myslet jen na sebe. My naštěstí nemusíme umírat na kříži, můžeme ale dělat spoustu jiných věcí. Co třeba?

Pán Ježíš nám slíbil, že když nebudeme myslet jen na sebe, přijdeme za ním do nebe. Nebudeme myslet jen na sebe, ale budeme dělat druhým radost.

(Přejato se svolením webu www.kanan.cz - redakčně upraveno)


Materiály pro práci s dětmi: