Pracovní listy pro děti - o symbolech v biblických příbězích

Symbol vody

Milé děti, v našich dalších pracovních listech můžete hledat, co se skrývá v příbězích v Bibli. Dnes si povídáme o vodě.

Voda je symbolem života, bez vody všechno živé brzy zahyne. Bible vznikala v té části světa, kde je vody nedostatek, proto je i v Bibli důležitým symbolem pro zachování života. Na počátku stvořil Bůh zemi tak, že ji oddělil od vod.

Voda v Bibli je pro lidi i symbolem nebezpečí v podobě potopy, kterou Bůh seslal, aby odstranil zlo.

Ježíšovo veřejné působení začíná u řeky Jordánu, kde je pokřtěn Janem Křtitelem. Při každém křtu se tak stává voda hlavně symbolem očištění duše.

Pracovní list - voda.