Mše sloužená na Boží hod velikonoční se od ostatních mší odlišuje některými zvyky, například se zpívají velikonoční žalmy, hoří svíce zvaná paškál a dříve si lidé nechávali i posvětit jídlo.

Evangelium: 

V neděli ráno se šla Marie Magdaléna podívat ke hrobu. Když tam došla, velice se polekala. Kámen, který ležel před hrobem, byl odvalený a Ježíšovo tělo nikde. Běžela k Petrovi a Janovi a řekla jim: „Pána Ježíše někdo odnesl!“ Petr a Jan se také polekali a rozběhli se ke hrobu. Když tam doběhli, zjistili, že Ježíš je opravdu pryč. V hrobě zůstalo jen plátno, do kterého byl zabalen. Učedníci z toho byli celí vedle. Nevěděli, co se stalo. Pak si ale vzpomněli, jak Pán Ježíš říkal, že vstane z mrtvých. A to se také opravdu stalo. Pán Ježíš přemohl smrt a vstal z mrtvých.

(Přepsaný text  přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


TEXTY K TÉTO AKTUÁLNÍ NEDĚLI
si můžete přečíst nedělní texty na webu vira.cz

Námět na dětskou katechezi:

Téma: prázdný hrob - Bůh je ten, který překvapuje

Autor: Ludmila Vyskočilová, P. Angelo Scarano

Rekvizita: bonbony na rozdávání

Promluva: Už jste, děti, někdy hrály hru Na překvapení? Zahrajeme si ji?

Probíhá takto: Já řeknu: Zavři oči a natáhni ruce! Zahrajete si tuto hru se mnou? Zkusíme to?

Hra může proběhnout, děti dostanou bonbon do natažených rukou. 

Děti, jak se vám hra líbila? Zahrály byste si tuto hru s každým, koho byste potkaly? Třeba s neznámým člověkem?
Určitě ne, zahrály byste si ji pouze s tím, komu můžete věřit. Takový člověk vás neošidí a překvapí vás hezky. Nedá vám do ruky nic ošklivého.
A víte, kdo je ten, komu můžete naprosto věřit, nikdy se nebát, že by vás zle překvapil? Ten, komu můžete vždycky podat ruku a zavřít oči, protože jeho překvapení jsou ta úplně nejkrásnější, je Ježíš.


Další materiály:

Co se dělo od nedělního rána? Omalovánkový příběh krok za krokem.

► web Malý oslík si připravil také krátké a výstižné evangelium v obrázcích i s osmisměrkou, které se sice vztahují k cyklu C, ale dětem to pravděpodobně moc vadit nebude :-)

► Nedělní karty z ADKS Praha, vyrobila Lenka Jeřábková, David Žofák, Magda Chladimová a kol.

► z webu Malý oslík zveřejňujeme jejich krásné a jednoduché Malované listy - Zmrtvýchvstání Páně 

 DL - neděle Zmrtvýchvstání,cyklus A  DL - cykl. A nebo formát Pdf: DL - cykl. A 

Vzkříšení - doplň správná slova Doplň správná slova 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Zmrtvýchvstání Páně - ke stažení i ve formátu Pdf

Omalovánka - VelikonoceVelikonoce - autor: Soňa Häusl-Vad

 

Videonáměty:

 

 

Obrázek se svolením převzat ze sešitu
Bílá sobota - noc vzkříšení,
autorky: Marie a Žofie Nedbalová,
Ilustrace Lucie Firčová,
vydalo nakladatelství Triton Praha/Kroměříž