Když Pán Ježíš zemřel na kříži, uložili učedníci jeho mrtvé tělo do hrobu. Před vchod přivalili veliký kámen. A v neděli ráno se šla Marie Magdaléna podívat ke hrobu. Když tam došla, velice se polekala.

Kámen, který ležel před hrobem, byl odvalený a Ježíšovo tělo nikde. Běžela k Petrovi a Janovi a řekla jim: „Pána Ježíše někdo odnesl!“

Petr a Jan se také polekali a rozběhli se ke hrobu. Když tam doběhli, zjistili, že Pán Ježíš je opravdu pryč. V hrobě zůstalo jen plátno, do kterého byl zabalen.

Učedníci z toho byli celí vedle. Nevěděli, co se stalo. Pak si ale vzpomněli, jak Pán Ježíš říkal, že vstane z mrtvých. A to se také opravdu stalo. Pán Ježíš přemohl smrt a vstal z mrtvých.

(Přepsaný text  přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

TEXTY K TÉTO AKTUÁLNÍ NEDĚLI si můžete přečíst nedělní texty na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKOU KATECHEZI

Téma: prázdný hrob - Bůh je ten, který překvapuje

Autor: Ludmila Vyskočilová, P. Angelo Scarano

Rekvizita: bonbony na rozdávání

Promluva: Už jste, děti, někdy hrály hru Na překvapení? Zahrajeme si ji?

Probíhá takto: Já řeknu: Zavři oči a natáhni ruce! Zahrajete si tuto hru se mnou? Zkusíme to?

Hra může proběhnout, děti dostanou bonbon do natažených rukou. 

Děti, jak se vám hra líbila? Zahrály byste si tuto hru s každým, koho byste potkaly? Třeba s neznámým člověkem?
Určitě ne, zahrály byste si ji pouze s tím, komu můžete věřit. Takový člověk vás neošidí a překvapí vás hezky. Nedá vám do ruky nic ošklivého.
A víte, kdo je ten, komu můžete naprosto věřit, nikdy se nebát, že by vás zle překvapil? Ten, komu můžete vždycky podat ruku a zavřít oči, protože jeho překvapení jsou ta úplně nejkrásnější, je Ježíš.


Nabízíme vám další materiály pro práci s dětmi k tomuto tématu:

 DL - neděle Zmrtvýchvstání,cyklus A  DL - neděle Zmrtvýchvstání,cyklus A (JPG, 81 kB) nebo jiný formát DL - neděle Zmrtvýchvstání,cyklus A (467 kB) 

Vzkříšení - doplň správná slova Vzkříšení - doplň správná slova (JPG, 2 MB)

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (JPG, 230 kB) - ke stažení i ve formátu Pdf (197 kB).

Omalovánka - Velikonoce Omalovánka - Velikonoce (JPG, 603 kB) - autorkou je Soňa Häusl-Vad, katechetka a ilustrátorka.