Jednou se Pán Ježíš zeptal učedníků: „Co si o mně lidé vlastně myslí?“ Odpověděli mu: „Někteří si myslí, že jsi Jan Křtitel, jiní, že jsi některý z proroků, který vstal zmrtvých.“

Pán Ježíš se znovu zeptal: „A co si o mně myslíte vy?“ Petr mu nato řekl: „Ty jsi Spasitel. Boží Syn.“

Pán Ježíš Petra pochválil, že odpověděl správně a dodal: „Ty jsi Petr – Skála – a na té skále postavím církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království. Co rozhodneš na zemi, bude platit i na nebi.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz


NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ

Téma: Šimonova odpověď vedená Duchem svatým (Mt 16,16)

Autor: P. Angelo Scarano, Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: v případě, že se sejdou při promluvě u oltáře děti, které se neznají, rekvizita není. Jestliže se sejdou děti, které se znají, fotografie neznámého dítěte z novin, z časopisu.

Promluva: První otázka bude vedena podle toho, jestli se skupina dětí u oltáře zná či nikoliv (pak by byla vedena k fotografii) - "Ví děti jak se jmenuje toto dítě? Ví kdo to je? To znamená, znají jeho záliby, co má a nemá rád?" "Ne." "Jak se to dá zjistit?" "Snadno. Zeptáme se ho." Máme-li dotyčného mezi sebou a je-li dost veliký, aby nám odpověděl, můžeme se zeptat jeho. Je-li malý a neumí ještě mluvit, zeptáme se toho, kdo ho dobře zná, kdo je stále s ním a má ho rád - jeho rodičů. Stejným způsobem vyřešíme i situaci s fotografií.
Stejným způsobem můžeme také poznávat Ježíše. I on nám bude povídat o sobě tak, že v našem srdci a v naší mysli bude mluvit Duch svatý, jestliže ho necháme v našem srdci bydlit.


Nabízíme tyto další materiály pro práci s dětmi:

DL-21.ne v mez., cyklus A DL-21.ne v mez., cyklus A (JPG, 67 kB) nebo jiný formát DL-21.ne v mez., cyklus A (311 kB)

Kdo dostane klíče Kdo dostane klíče (JPG, 256 kB), ke stažení také ve formátu PDF (87 kB).