Jednou se Pán Ježíš zeptal učedníků: „Co si o mně lidé vlastně myslí?“ Odpověděli mu: „Někteří si myslí, že jsi Jan Křtitel, jiní, že jsi některý z proroků, který vstal zmrtvých.“

Pán Ježíš se znovu zeptal: „A co si o mně myslíte vy?“ Petr mu nato řekl: „Ty jsi Spasitel. Boží Syn.“

Pán Ježíš Petra pochválil, že odpověděl správně a dodal: „Ty jsi Petr – Skála – a na té skále postavím církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království. Co rozhodneš na zemi, bude platit i na nebi.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

 

Dětské kázání:

Šimonova odpověď vedená Duchem svatým (Mt 16,16)

Autor: P. Angelo Scarano, Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: v případě, že se sejdou při promluvě u oltáře děti, které se neznají, rekvizita není. Jestliže se sejdou děti, které se znají, fotografie neznámého dítěte z novin, z časopisu.

První otázka bude vedena podle toho, jestli se skupina dětí u oltáře zná či nikoliv (pak by byla vedena k fotografii) - "Ví děti jak se jmenuje toto dítě? Ví kdo to je? To znamená, znají jeho záliby, co má a nemá rád?" "Ne." "Jak se to dá zjistit?" "Snadno. Zeptáme se ho." Máme-li dotyčného mezi sebou a je-li dost veliký, aby nám odpověděl, můžeme se zeptat jeho. Je-li malý a neumí ještě mluvit, zeptáme se toho, kdo ho dobře zná, kdo je stále s ním a má ho rád - jeho rodičů. Stejným způsobem vyřešíme i situaci s fotografií.
Stejným způsobem můžeme také poznávat Ježíše. I on nám bude povídat o sobě tak, že v našem srdci a v naší mysli bude mluvit Duch svatý, jestliže ho necháme v našem srdci bydlit.


Materiály z redakce deti.vira:

► DL-21.ne v mez., cyklus A nebo jiný formát DL-21.ne v mez., cyklus A.DL-21.ne v mez., cyklus A

 ► Kdo dostane klíče, ke stažení také ve formátu PDF.Kdo dostane klíče

Materiály odjinud:

► Nedělní karty - Arcidiecézního katechetického střediska v Praze, se svolením převzato, autoři Lenka Jeřábková, Magda Chladimová, David Žofák a kol.

► Z webu kanan.cz se svolením možno použít:  Zamyšlení pro děti, Kvíz, Obrázek k vybarvení - Ty jsi Petr

► Obrázek s modlitbou se svolením převzat z Katechetického centra Biskupství brněnského

 

Videonáměty:

► Z Českobudějovického biskupství pro vás vybíráme povídání pro menší děti: (přidáváme, až autoři zveřejní)

 

► Ze stejného biskupství k nám míří povídání také pro starší děti: (přidáváme, až autoři zveřejní)

 

► P. Roman Vlk se zamýšlí nad evangeliem ve videu z Vlčího doupěte: