Když mluvil Pán Ježíš svelekněžími, pověděl jim tento příběh: „Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na cesty.

Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky, aby vyzvedli úrodu. Ale vinaři služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali.

Hospodář poslal tedy jiné služebníky a to ještě více než poprvé, ale vinaři s nimi naložili stejně.

Naposled k nim poslal svého syna. Myslel si: „Na mého syna budou mít ohled. Tomu nic neudělají.“ 

Když však vinaři uviděli syna, řekli si: „To je hospodářův syn. On po otci všechno zdědí. Pojďme, zabijme ho a jeho dědictví bude naše!“

Popadli ho tedy, vyhnali ven z vinice a zabili. Až přijde hospodář, kterému ta vinice patří, co s těmi vinaři asi udělá?“

Velekněží Pánu Ježíši odpověděli: „Krutě ty zlosyny potrestá. Pak vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět úrodu.“

TEXTY K TÉTO AKTUÁLNÍ NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz


NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

Téma:  2. čtení - Flp,4,6-9

Rekvizita:  jakákoliv hračka, která je v pořádku a ze které "dýchá" to, jak se o ní její majitel stará - bude například zabalená v krabičce

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva: "Dnes mám od jednoho z vás půjčenou jeho hračku. Ale jen na chvíli, její majitel jí má totiž velmi rád, je pro něj velmi cenná - však to sami vidíte jak se o ní stará. Máte také hračky, které máte velmi rádi? Jak se o ně staráte? Vidím, že jste na své oblíbené hračky velmi opatrní a pečliví. Jsem rád, že byste je nenechali ničit špínou, takže byste je neházeli na špinavou zem, nenechali byste je válet tam, kde na ně může někdo šlápnout a zničit je. Daleko cenější než jakákoliv cenná věc je naše duše, kterou jsme dostali od Boha. A měli bychom se o ní starat stejně pečlivě jako o svou nejcenější hračku. Neměli bychom jí nechat špinit vztekem, zlobou, lhaním, prostě žádným hříchem. Protože v duši, která je pečlivě obstarávaná může bydlit Bůh a to je nejlepší kamarád.


Materiály pro práci s dětmi:

27.neděle v mez., cyklus A Pracovní list 27.neděle v mez., cyklus  A nebo jiný formát 27.neděle v mez., cyklus A 

Podobenství o vinici  Tajenka Podobenství o vinici,  ke stažení také ve formátu PDF.

27. neděle LM_A.pdf - další pracovní list

Hospodářův syn_osmisměrka_ks-ap27nvlmA.pdf - osmisměrka

Zlí vinaři-rozdíly_ks-ap27nvlmA.pdf - najdi rozdíly

Omalovánky: Vinná réva Vinná réva.

 

Omalovánka - 27. ned v mez, A Omalovánka - 27. ned v mez, A , autorkou je Soňa Häusl-Vad, katechetka a ilustrátorka.