Ježíš vyprávěl tento příběh: „Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na cesty.

Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky, aby vyzvedli úrodu. Ale vinaři služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali.

Hospodář poslal tedy jiné služebníky a to ještě více než poprvé, ale vinaři s nimi naložili stejně.

Naposled k nim poslal svého syna. Myslel si: „Na mého syna budou mít ohled. Tomu nic neudělají.“ 

Když však vinaři uviděli syna, řekli si: „To je hospodářův syn. On po otci všechno zdědí. Pojďme, zabijme ho a jeho dědictví bude naše!“

Popadli ho tedy, vyhnali ven z vinice a zabili. Až přijde hospodář, kterému ta vinice patří, co s těmi vinaři asi udělá?“

Velekněží Pánu Ježíši odpověděli: „Krutě ty zlosyny potrestá. Pak vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět úrodu.“


Dětské kázání:

Téma:  2. čtení - Flp,4,6-9

Rekvizita:  jakákoliv hračka, která je v pořádku a ze které "dýchá" to, jak se o ní její majitel stará - bude například zabalená v krabičce

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva: "Dnes mám od jednoho z vás půjčenou jeho hračku. Ale jen na chvíli, její majitel jí má totiž velmi rád, je pro něj velmi cenná - však to sami vidíte jak se o ní stará. Máte také hračky, které máte velmi rádi? Jak se o ně staráte? Vidím, že jste na své oblíbené hračky velmi opatrní a pečliví. Jsem rád, že byste je nenechali ničit špínou, takže byste je neházeli na špinavou zem, nenechali byste je válet tam, kde na ně může někdo šlápnout a zničit je. Daleko cenější než jakákoliv cenná věc je naše duše, kterou jsme dostali od Boha. A měli bychom se o ní starat stejně pečlivě jako o svou nejcenější hračku. Neměli bychom jí nechat špinit vztekem, zlobou, lhaním, prostě žádným hříchem. Protože v duši, která je pečlivě obstarávaná může bydlit Bůh a to je nejlepší kamarád.


Materiály pro práci s dětmi:

Pracovní list 27.neděle v mez., cyklus  A nebo jiný formát 27.neděle v mez., cyklus A 27.neděle v mez., cyklus A

  Tajenka Podobenství o vinici,  ke stažení také ve formátu PDF.Podobenství o vinici

 Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli

  Nedělní karty_27. neděle_A_pdf: se svolením převzato ze stránek AKS v Praze, autoři Lenka Jeřábková, Magda Chladimová, David Žofák a kol.

 Obrázek s modlitbou se svolením převzat z Katechetického centra Biskupství brněnského

 Osmisměrka Hospodářův syn_pdf - se svolením převzato z AKS v Praze, autoři Lenka Jeřábková, Magda Chladimová, David Žofák a kol.

 Najdi rozdíly: Zlí vinaři.pdf - se svolením převzato z AKS v Praze, autoři Lenka Jeřábková, Magda Chladimová, David Žofák a kol.


Omalovánky:

 Vinná réva. Ilu: AKr. Ke stažení ve formátu Pdf - víno1 a vinná réva 2 Vinná réva

 

 Omalovánka - 27. ned v mez, A , autorka: Soňa Häusl-Vadová Omalovánka - 27. ned v mez, A

Videonáměty:

► Z Českobudějovického biskupství pro vás vybíráme povídání pro menší děti: 

► Ze stejného biskupství k nám míří povídání také pro starší děti: (přidáváme, až autoři zveřejní)

► P. Roman Vlk se zamýšlí nad evangeliem ve videu z Vlčího doupěte: