"Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“ Jan 3, 21

Jednou přišel za Ježíšem Nikodém. Ježíš mu vyprávěl o tom, že bude muset zemřít, aby mohli všichni lidé přijít do nebe. „Bůh má totiž všechny lidi tak rád, že poslal svého Syna, aby lidi zachránil. Důležité ale je, aby v Božího Syna věřili.“

Pak Pán Ježíš pokračoval: „Boží Syn přinesl lidem světlo. Ten, kdo jedná správně, má světlo rád a jde za ním. Ten, kdo dělá špatné věci, má raději tmu, protože tam jeho špatnosti nejsou vidět. A tak i ti lidé, kteří se snaží žít dobře, přicházejí k Božímu Synu, protože On je světlem.“

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

Text evangelia v původním znění:

Jan 3,14-21

Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný.
Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.
Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“

 

Dětské kázání:

4. neděle postní

Jan 3,16

Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: plyšová hračka

Hračku, kterou vám chci dnes ukázat, jsem si vypůjčil, protože už svou takovou dávno nemám. Když jsem byl ale malý, měl jsem takovou nejoblíbenější... Jaká je vaše nejoblíbenější hračka se kterou třeba i chodíte spát? Půjčili byste ji kamarádovi? Dobrému kamarádovi, kterého asi máte hodně rádi a jenom na chvíli, když už by to nešlo jinak a nesměl by jí ničit!

Mám ale ještě velmi zvláštní otázku: Když by takový kamarád, kterého máte velmi rádi, potřeboval pomoc a mohla by mu pomoci jenom vaše maminka - poslali byste ji k němu? Asi ano. On je hodný, nezdržoval by ji dlouho a měla by se u něj dobře. Poslali byste ji ale k někomu, kdo by také potřeboval pomoc, ale kdo je zlý? Ne. Mohl by jí ublížit. Náš tatínek Bůh nás má tak velmi rád, že nám na pomoc poslal svého jediného Syna Ježíše. A poslal ho nejen k nám, když jsme hodní a neubližujeme mu, ale tehdy, když jsme zlí, odmítáme ho, nevěříme mu...

 

Materiály pro katechezi:

 ► Pracovní list_4_ne_postni,  Pracovní list_Pdf Pracovní list í, cyklus

► Další materiály na stránkách Kanán - Katecheze na neděli

►  V Kartách pro katechezi z ADKS najdete rozsáhlejšího katechetického průvodce k této neděli.

 

Videonáměty:

Inspirovat se můžete videokázáním P. Romana Vlka z jeho Vlčího doupěte:

►  Webové stránky katechetického střediska Českobudějovického biskupství prolidi.online nabízejí katechezi pro mladší děti:

►  Webové stránky katechetického střediska Českobudějovického biskupství prolidi.online nabízejí katechezi pro starší děti: 

► Seleziáni Zlín nabízejí také zamyšlení ke 4. neděli postní:

► Bratři Cúthovi z farnosti Neratovice ve spolupráci se SHM Klubem Neratovice v době lockdownů natočili videa k nedělím cyklu B:

► Seriál The Chosen - tématicky ke 4. neděli postní, Nikodém u Ježíše