Když Ježíš zemřel na kříži, uložili učedníci jeho mrtvé tělo do hrobu. Před vchod přivalili veliký kámen. V neděli ráno se šla Marie Magdaléna podívat ke hrobu. Když tam došla, velice se polekala.

Kámen, který ležel před hrobem, byl odvalený a Ježíšovo tělo nikde. Běžela k Petrovi a Janovi a řekla jim: „Tělo Ježíše nám někdo odnesl!“

Petr a Jan se také polekali a rozběhli se ke hrobu. Když tam doběhli, zjistili, že Pán Ježíš je opravdu pryč. V hrobě zůstalo jen plátno, do kterého byl zabalen.

Učedníci z toho byli celí vedle. Nevěděli, co se stalo. Pak si ale vzpomněli, jak Pán Ježíš říkal, že vstane z mrtvých. A to se také opravdu stalo. Pán Ježíš přemohl smrt a vstal z mrtvých.

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Téma: Žalm118,24

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: Velký list papíru s tímto veršem.

Promluva: Před 1. čtením budou děti upozorněny, aby dávaly dobrý pozor, kdy zazní tato věta. Až jí uslyší, přihlásí se. "Jaký den se asi myslí ? Dnešní. Dnešní den určil Bůh k tomu abychom se radovali a oslavovali už na počátku, kdy ho Adam s Evou v ráji zradili. Náš tatínek Bůh se neuráží, nezlobí se, ale "vymyslí" jak vše, co se pokazí, spravit a obrátit v radost. A v tom se ho můžeme snažit napodobovat nejen dnes, nejen o Velikonocích, ale pořád."


MATERIÁLY PRO KATECHEZI:

a konkrétně si můžete vypracovat také Dětský list pro cyklus B Pracovní list

VIDEONÁMĚTY: