Když Ježíš zemřel na kříži, uložili učedníci jeho mrtvé tělo do hrobu. Před vchod přivalili veliký kámen. V neděli ráno se šla Marie Magdaléna podívat ke hrobu. Když tam došla, velice se polekala.

Kámen, který ležel před hrobem, byl odvalený a Ježíšovo tělo nikde. Běžela k Petrovi a Janovi a řekla jim: „Tělo Ježíše nám někdo odnesl!“

Petr a Jan se také polekali a rozběhli se ke hrobu. Když tam doběhli, zjistili, že Pán Ježíš je opravdu pryč. V hrobě zůstalo jen plátno, do kterého byl zabalen.

Učedníci z toho byli celí vedle. Nevěděli, co se stalo. Pak si ale vzpomněli, jak Pán Ježíš říkal, že vstane z mrtvých. A to se také opravdu stalo. Pán Ježíš přemohl smrt a vstal z mrtvých.

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

různé materiály přímo naleznete v sekci Neděle vzkříšení

 

Dětské kázání:

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Žalm118,24

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: Velký list papíru s tímto veršem.

Promluva: Před 1. čtením budou děti upozorněny, aby dávaly dobrý pozor, kdy zazní tato věta. Až jí uslyší, přihlásí se. "Jaký den se asi myslí ? Dnešní. Dnešní den určil Bůh k tomu, abychom se radovali a oslavovali už na počátku, kdy ho Adam s Evou v ráji zradili. Náš tatínek Bůh se neuráží, nezlobí se, ale "vymyslí" jak vše, co se pokazí, spravit a obrátit v radost. A v tom se ho můžeme snažit napodobovat nejen dnes, nejen o Velikonocích, ale pořád."

 

Materiály ke katechezi:

► můžete si stáhnout různé materiály přímo ze sekce Neděle vzkříšení

► Celý Svatý týden den po dni - různé materiály

► Dětský list pro cyklus B: Pracovní list I tentokrát Vás čekají krásné Karty z ADKS v Praze.

► Dále můžete k tématu použít obrázky z Velikonoční knížky. Další materiály k tématu Velikonoc na našich stránkách: Velikonoční příběh s omalovánkami, rébusy a omalovánky...

 

Videonáměty:

► Brněnská tisková misie si pro vás také připravila on-line film s názvem Příběh Ježíše Krista pro děti, doporučujeme shlédnout. Film je pojat přijatelnou formou i pro děti mladšího školního věku a je vyprávěn očima skupinky dětí, ketré celé Ježíšovo putování prožívají zpovzdálí.

► Doporučujeme také slovensky dabovaný snímek  Biblia pre najmenších s názvem kapitoly: Ježiš žije!

► Legrační formou vyrobený animovaný snímek o Vzkříšení  pro nejmenší dětisi můžete poslechnout díky dabinkgu CZŠ svaté Zdislavy.

► Také P. Roman Vlk si pro vás připravil z jeho "Vlčího doupěte" povídání na téma: "Kde je?"

► Bratři Cúthovi z farnosti Neratovice ve spolupráci se SHM Klubem Neratovice v době lockdownů natočili videa k nedělím cyklu B:

► Katecheze Dobrého pastýře je vhodná pro malé děti a je nahrána s figurkou malé ovečky:

► Evangelium pro mladší děti - Boží hod velikonoční nám připravila paní Martina Furstová:

► Evangelium pro starší děti s Markétou Grillovou opět z Pastoračního střediska Biskupství českobudějovického.

► Také farnost Ruprechtice nabízí k tématu vzkříšení moc pěkné video: čtené evangelium, skládačku a hru. Materiály si můžete stáhnout.

► Další videa najdete v našem přehledu videí.