Jednoho dne procházel Ježíš okolo skupiny lidí. Uprostřed nich stál Jan Křtitel a poučoval je o brzkém příchodu Spasitele. Když Jan zpozoroval, že Ježíš jde kolem, zvolal: „Hle, Beránek Boží.“

Jan byl prorok a poznal, kdo před nimi stojí. „Je to muž – syn Boha živého, který jednou ponese těžký kříž za nás všechny a tím nám otevře bránu do Božího království.“

Když Jan vyslovil větu: „Hle, Beránek Boží…“ jeho učedníci okamžitě pochopili, že se jedná o Spasitele a jejich nového učitele. Rozeběhli se za Ježíšem a volali: „Rabbi – učiteli, kde bydlíš?“

„ Pojďte a uvidíte.“ Odpověděl jim Ježíš.

Jeden z těchto učedníků se jmenoval Ondřej. Věděl, že i jeho bratr Šimon by rád přišel k jejich novému učiteli, a proto pro něj zaběhl domů. Když pak spolu přišli za Ježíšem, řekl Ježíš Šimonovi: „Budeš se jmenovat Kefas“ – to znamená Skála. Tím chtěl Ježíš naznačit, že Šimon neboli Kefas bude jednou velmi důležitý při zakládání církve.

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

Dětské kázání

2. neděle v mezidobí

Téma: 1 Sam 3,3-10

Autor: Ludmila Vyskočilová

Povím vám, povím, pohádku o holčičce Libušce. Libuška žila s tatínkem, maminkou a se svými sourozenci v malém bytě uprostřed velkého města. Byla velmi hezká, měla dlouhé kudrnaté zlaté vlasy a ráda chodila hezky upravená, protože se jí líbilo, když jí ostatní říkali jak jí to sluší.

Každé ráno jí maminka vodila do školky. Libuška se pečlivě oblékla a upravila, spolu se svými sourozenci se nasnídala a už utíkala do předsíně vzít si bundu a boty. "Libuško," volala na ní ještě maminka, "pojď se ještě s námi pomodlit." Libuška soukala ruce do rukávů: "Já jsem připravená!", volala. "Ale vždyť se oblékáš?" říkala maminka. "Ale to nevadí!" namítla Libuška a pokračovala obouváním bot. Maminka vzdychla a všichni museli počkat až se Libuška obuje a spolu se pomodlili ranní modlitbu v předsíni.

Tak to šlo až do pátku a po pátku přišla, jak jistě sami víte, sobota. Tu měla Libuška moc ráda. Když se vyspala, mohla vyskočit z postela a hned si jít hrát. Vyndala si kuchyňku, své oblíbené panenky a když se nasnídala, začala vařit panenkám snídani. "Libuško, pojď se s námi pomodlit!", volala maminka. A Libuška zase odpověděla: "Já jsem připravená!" a ani nezvedla hlavu od hraček. Maminka opět vzdychla a všichni opět přišli s modlitbou za Libuškou, která seděla u svých hraček.

Přišlo pondělí a s ním něco nového. Maminka vzbudila Libušku dřív než obvykle a ještě v posteli jí pošeptala do ucha: "Dnes si zahrajeme hru. Jdi se obléknout a uprav se, jako by měl přijít do školky pan prezident." To se Libušce líbilo! Otevřela dveře skříně a už byla ve svém živlu! Na takovou příležitost by se přece nehodilo vzít si kalhoty nebo sukni jako obvykle. Vezme si ty krásné šaty, které měla na sobě o Vánocích a ve kterých jí všichni chválili, jak jí to sluší. A vlasy si přece nenechá od maminky sepnout jenom do culíku. V koupelně si vybrala nejkrásnější čelenku, na prsty si vzala prstýnky. "Jsem hotová!", volala vítězně na maminku. Maminka se usmívala: "Moc ti to sluší, jseš připravená přijít i k panu prezidentovi. Myslím, že i k tomu, kdo je víc než pan prezident." A kdo by to mohl být? Prezident Ameriky? - přemýšlela Libuška. Maminka ale pokračovala: "Co myslíš, Libuško, kdo je nejmocnější? Pan prezident nebo Bůh?" "Bůh", odpověděla Libuška, to věděla. "To znamená, že mluvit s Bohem je důležitější rozhovor než mluvit s panem prezidentem, viď? Myslím, že jseš krásně upravená a připravená k modlitbě, protože při modlitbě si povídáme s Bohem."

Na to ráno Libuška už nikdy nezapoměla. Vždycky, když chtěla odbýt modlitbu, vzpoměla si, že začíná s rozhovor s tím, který jí má nejvíc rád, ale je také mocnější než všichni prezidenti.


Materiály k tématu 1. čtení (z 1. knihy Samuelovy)

► si můžete též přečíst jako převyprávěný text v naší sekci Bible nebo vytisknout

► krátký komix a spojovačku:

komix komix o povolání Samuela. spojovačka spojovačka z knihy "První biblické příběhy s hlavolamy", kterou vydalo Karmelitánské nakl.


Ke katechezi - k evangeliu

► Dětský pracovní list, autor redakce deti.vira.cz

► Pracovní list 2, obrázky použity se svolením z webu kanan.czPracovní list 2. neděle v mezidobí, cyklus B

► Nedělních kartách pro katechezi  si můžete přečíst zamyšlení, vymalovat obrázek, vyluštit křížovku a splnit týdenní úkoly!

► Luštěnka se nás ptá stejně jako apoštolové: Mistře, kde bydlíš? V osmisměrce se dozvíte, proč chtěli apoštolové za Ježíšem jít!


Videonáměty:

► Z Českobudějovického biskupství pro vás vybíráme povídání pro menší děti: 

► Ze stejného biskupství k nám míří povídání také pro starší děti zvané Minikatecheze: (přidáváme, až autoři zveřejní)

► P. Roman Vlk se zamýšlí nad evangeliem ve videu z Vlčího doupěte:

► Pan Marek Cúth pro vás připravil také video-katechezi s maňásky:

►  Spoločnosť Božieho Slova / Verbisti také připravují videa ke shlédnutí:

►  Pro starší děti a dospělé nabízíme související film k této neděli z řady seriálu The Chosen.