15. srpna slavíme Mariino nanebevzetí, což vychází na tuto neděli. Nanebevzetí to znamená, že Panna Maria byla po své smrti přijata do nebe tak, jako Pán Ježíš - s tělem i duší.

 

 

EVANGELIUM 

Pán Ježíš řekl lidem, kteří byli kolem: „Já jsem živý chléb, který přišel z nebe. Kdo bude jíst  tento chléb, bude žít navěky.“

Lidé tomu ale nerozuměli a říkali si: „Jak nám může dát jíst svoje tělo?“

Pán Ježíš ale mluvil dál: „Když nebudete jíst mé tělo a pít mou krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, bude žít navěky. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mě poslal Bůh Otec a já jsem s ním pevně spojený, tak i ten, kdo jí mé tělo, bude spojený se mnou. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky.“

(Přepsaný text a ilustrace přejaty se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

20. neděle v mezidobí

Téma: Jan 6,54

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: rekvizita není

Promluva: Promluva navazuje na promluvu z 19. neděle: Eucharistie - Ježíšovo tělo je pokrm, který nám pomáhá doběhnout nejdůležitější závod v našem životě - Naší cestu k nebeskému Tatínkovi do nebe, do věčného života.

Jak by se vám líbilo, kdyby vás Bůh přivítal spolu s celým nebem: "Čekám tu na tebe, těšil jsem se na tebe. Pojď ke mně do veliké radosti na jeden týden." To by bylo málo! (Znovu opakujeme tuto větu, ale místo týdne bude měsíc, pak rok, pak 10 let.) Měsíc je málo, protože i 2 měsíce prázdnin utekly jako nic. rok je sice delší, ale i ten skončí jako i školní rok. Deset let je dlouhá doba, ale co pak? Každá Odměna a radost je jen poloviční, neůplná a smutná, když vím, že skončí.

Být s Bohem na věčnosti je úžasné, protože všechno krásné a všechna radost kterou pro nás připravil, je nabízená bez omezení a bez konce.


MATERIÁLY PRO KATECHEZI (bez souvislosti se slavností Nanebevzetí Panny Marie):