Když lidé slyšeli, jak Pán Ježíš mluví o svém těle jako o pokrmu a své krvi jako o nápoji, nemohli to pochopit. Říkali si: „To je divná řeč! Kdo to má poslouchat?“

Pán Ježíš věděl, že tomu lidé nevěří, a proto jim řekl: „Tomu se divíte a nevěříte? Co teprve, až uvidíte, jak vystupuji k Otci? Nerozumíte tomu, že pro život je důležitý duch a ne tělo? Já vám přináším pravého ducha a pravý život. “

Po těch slovech od Pána Ježíše mnoho učedníků odešlo a už s ním nechodili. Pán Ježíš se tedy zeptal apoštolů: „I vy chcete odejít?“ Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Mesiáš, kterého Bůh poslal.“

(Přepsaný text a ilustrace přejaty se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

21. neděle v mezidobí

Téma: Jan 6,69 - důvěra v Boha

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: učebnice matematiky pro gymnázia nebo střední školy

Promluva:  Prázdniny pomalu končí, některé z dětí půjdou poprvé do školy a někteří se do ní budou vracet, protože půjdou do vyššího ročníku. Ve škole se budou učit matematiku. Matematika je o počítání. Umí děti počítat? Tak trochu asi všichni. Násobit a dělit umí jen někteří, ale není to nic divného (dá se to snadno vysvětlit při nákupu rohlíků a dělení čokolády mezi sourozenci).

Ve škole všechny děti dostanou učebnice. Dnes máme pro děti jednu školní učebnici matematiky. I v ní jsou příklady k počítání, kterému nebudou rozumět a tak mohou jen věřit, že tomu jednou porozumí. Určitě nevzdají školu nebo matematiku.

Ježíš je Bůh a my jen lidé, které Bůh stvořil. Může se nám stát, že mu nerozumíme. Nerozumíme tomu, co slyšíme v kostele, nerozumíme tomu, co čteme v Bibli. Nemusíme se bát, že to tak bude napořád. Až Boha spatříme, všechno nám vysvětlí.


MATERIÁLY PRO KATECHEZI (k evangeliu):

  

VIDEONÁMĚTY: