Jednou se Ježíš posadil se svými učedníky naproti chrámové pokladnici. Díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Přišlo tam mnoho bohatých lidí a dávali mnoho peněz. Přišla také jedna chudá žena a dala jen dvě drobné mince. Asi jako pár halířů.

V tu chvíli si Pán Ježíš zavolal své učedníky a řekl jim: „Dobře poslouchejte! Tato chudá žena dala do pokladny víc než všichni ostatní.“ Učedníci se tomu divili a říkali si: „Vždyť dala jen pár halířů, zatímco ti ostatní dávali peněz mnohem víc!“

Pán Ježíš jim na to ale odpověděl: „Ti všichni dali do pokladnice, protože měli sami hodně a mohli si to dovolit. Tato žena měla sama málo, ale přesto i ona do pokladnice přispěla. Ona dokonce dala všechno, co měla.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

32. neděle v mezidobí

Téma: Mk 12,41-44

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: sáček bonbonů, dva spolupracovníci

Promluva: V promluvě bude nejprve dětem přiblížená situace evangelia. Dva ministranti budou držet bonbony – jeden plný sáček, druhý pouze jeden bonbon. Jsou to bonbony, které mám velmi rád a i ministrantům chutnají. První mi dá jeden ze svého sáčku, druhý mi dá svůj jediný. Oba mi dali stejně. DALI MI OPRAVDU KAŽDÝ TOTÉŽ?

Děti snadno uhodnou, že není bonbon jako bonbon – ten jediný je daleko víc než jeden z plného sáčku. Dát všechno je větší dar než dát malou část. Jak dávat těm, které máme rádi, všechno nebo co nejvíc z toho co máme, určitě víme. Jak ale dávat všechno Bohu? Co mu dát? Co má nejvíc rád? Nejvíc rád má každého z nás a tak mu můžeme dávat sebe. To pořád zní jako hádanka, kterou ale snadno vyřešíme. Dávat sebe znamená pouštět druhého k sobě, zvát ho k sobě, být s ním. Boha můžeme k sobě zvát a pouštět ho k sobě tak, že všechno, co budeme dělat – hrát si, učit se, jíst, dívat se na televizi začneme a ukončíme modlitbou.


DALŠÍ MATERIÁLY PRO KATECHEZI (k evangeliu):

VIDEONÁMĚTY: