Když Pán Ježíš skončil svou řeč v synagóze, šel do domu Šimona a Ondřeje. Jejich příbuzná byla nemocná. Pán Ježíš ji vzal za ruku a pomohl jí vstát. Hned se uzdravila a všechny obsluhovala. Když nastal večer, nosili lidé k Pánu Ježíši všechny nemocné.

Brzy ráno pak Pán Ježíš vstal, šel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a další učedníci ho šli hledat. Když ho našli, řekli mu: „Všichni tě hledají!“ Pán Ježíš jim ale odpověděl: „Pojďme i do jiných měst, abych mohl všude mluvit o Božím království. To je totiž můj úkol.“

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

5. neděle v mezidobí

Téma: Mk 1,29-31, podaná ruka

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: není

Promluva: Dnes vám každému podám ruku. To dospělí dělávají, že? Podat ruku můžu různým způsobem: můžu podat jen prst a rychle s ním cuknout zpět, abych ukázal, jak moc nechci druhému ruku podat. Můžu podat ruku a sehnout hlavu, abych se nedíval do očí.

Můžu ale podat ruku tak jako Ježíš: podat ruku pořádně, aby druhého pozvedla, to znamená, abych mu udělal radost! Jeden druhému teď můžeme takovým způsobem podat ruku a popřát radost.

 

DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI: