Jednou šel Ježíš na vysokou horu. Vzal s sebou jenom tři apoštoly, Petra, Jakuba a Jana. Když byli nahoře, najednou se Pán Ježíš proměnil.

Šaty mu zbělely a celý krásně zářil. Vedle Pána Ježíše se objevili dva muži a začali si s ním povídat. Byli to Mojžíš a Eliáš. Mluvili spolu o tom, že Pán Ježíš má zemřít na kříži. Všichni tři apoštolové se velmi podivili, co se to děje. Petr navrhl: „Pane Ježíši, moc se nám tu líbí. Co kdybychom tu zůstali? Postavíme tu tři stany. Jeden pro tebe, jeden pro Mojžíše a jeden pro Eliáše.“

Ještě Petr ani nedomluvil, když se z nebe ozval Boží hlas: „To je můj vyvolený Syn. Toho poslouchejte.“ Když se hlas ozval, byl už Pán Ježíš zase sám, jen se svými učedníky.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

2. neděle v mezidobí

Téma: Lk 9, 28b-36

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: Delší pruh (ne bílý – vhodný je balicí papír) papíru složíme do harmoniky a vystřihneme z něj panáčka tak, aby nám, až harmoniku roztáhneme, vyšla řada panáčků. Jednoho panáčka z řady na jedné straně obarvíme na bílo.

Promluva: Jak vypadal Ježíš? Jako každý jiný člověk. Jako my. Byl jedním z nás - lidí (ukázat panáčky ze strany, kde NENÍ obarvený panáček). Je to pravda? Je, ale ne tak úplně. Ježíš je Boží Syn. Je Bůh (otočit harmoniku a ukázat stranu s obarveným panáčkem). Nejlepší je proto držet se ho a být u něj stejně blízko jako jsou panáčkové na naší harmonice. Jak se mám ale Ježíše chytit, když ho nevidím? Když ho poslouchám, tak se ho držím. Vždy, když se rozhodnu udělat mu radost, držím ho za ruku.


DALŠÍ MATERIÁLY  PRO KATECHEZI (k evangeliu):

  • Dětský list pro katechezi (vyroben při společenství sv. Vojtěcha v Praze ve spolupráci s www.deti.vira.cz a kanan.cz.

  • Pracovní listy z redakce deti.vira:

Pracovní list 2. neděle postní, cyklus B Pracovní list 1 (GIF, 46 kB), v provedení PDF (139 kB) 

VIDEONÁMĚTY: