- námět pro dětskou nedělní katechezi

Pán Ježíš žil s Pannou Marií a svatým Josefem v městečku Nazaret. Pomáhal svatému Josefu v dílně a všichni si o něm mysleli, že je to obyčejný člověk.

 

Mezitím, daleko odtud, se u řeky Jordán scházelo mnoho lidí. Chodili tam za Janem Křtitelem. Ten je učil, jak mají žít, aby se líbili Pánu Bohu. Ty, kteří se rozhodli polepšit, křtil vodou z Jordánu. Mnozí lidé si mysleli, že Jan Křtitel je Boží syn. Jan jim ale říkal: „Já nejsem syn Boží, já mu jenom připravuji cestu.“

Když bylo Pánu Ježíši třicet let, vydal se k řece Jordán, aby se u Jana také nechal pokřtít. Když pak vycházel z vody, otevřelo se nebe a ozval se Boží hlas: „Ty jsi můj milovaný syn, Tebe mám rád.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

Svátek Křtu Páně

Téma: Tit 3,4-7

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: špinavá hračka  a nádoba s vodou, čistič do vody

Promluva: Podívejte se, jak si tuto hračku její majitel ušpinil. Přitom je tak hezká, stačilo by jí jen opět vyčistit. Když jí ale vykoupu ve vodě, její špína nepouští. Dovedli byste mi poradit, jak to udělat, aby byla hračka zase čistá? Něco do té vody přidat? (Děti přijdou na to, že je potřeba použít účiné čisticí prostředky, jaké používá doma maminka. Hračka bude úspěšně vyčistěna.)

Při křtu jsme omytí vodou a všechny hříchy, i ty nejhorší, jsou zničené, stejně jako špína na hračce. Co do té křestní vody bylo přidané, že dovede umýt i nejhorší hřích? Co myslíte?

Vstoupil do ní při křtu Ježíš a všechnu špínu hříchu z ní vzal na sebe. Přilepil jí na sebe, abychom my byli čistí a zachránění pro život v Božím království.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (177 kB)

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli