Ježíš žil s Marií a  Josefem v městečku Nazaret. Pomáhal Josefovi v dílně a všichni si o něm mysleli, že je to obyčejný člověk. Mezitím, daleko odtud, se u řeky Jordán scházelo mnoho lidí. Chodili tam za Janem Křtitelem.

Ten je učil, jak mají žít, aby se líbili Bohu. Ty, kteří se rozhodli polepšit, křtil vodou z Jordánu. Mnozí lidé si mysleli, že Jan Křtitel je Boží syn. Jan jim ale říkal: „Já nejsem syn Boží, já mu jenom připravuji cestu.“

Když bylo Ježíši třicet let, vydal se k řece Jordán, aby se u Jana také nechal pokřtít. Když pak vycházel z vody, otevřelo se nebe a ozval se Boží hlas: „Ty jsi můj milovaný syn, Tebe mám rád.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

Svátek Křtu Páně

Téma: Tit 3,4-7

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: špinavá hračka  a nádoba s vodou, čistič do vody

Promluva: Podívejte se, jak si tuto hračku její majitel ušpinil. Přitom je tak hezká, stačilo by jí jen opět vyčistit. Když jí ale vykoupu ve vodě, její špína nepouští. Dovedli byste mi poradit, jak to udělat, aby byla hračka zase čistá? Něco do té vody přidat? (Děti přijdou na to, že je potřeba použít účiné čisticí prostředky, jaké používá doma maminka. Hračka bude úspěšně vyčistěna.)

Při křtu jsme omytí vodou a všechny hříchy, i ty nejhorší, jsou zničené, stejně jako špína na hračce. Co do té křestní vody bylo přidané, že dovede umýt i nejhorší hřích? Co myslíte?

Vstoupil do ní při křtu Ježíš a všechnu špínu hříchu z ní vzal na sebe. Přilepil jí na sebe, abychom my byli čistí a zachránění pro život v Božím království.


DALŠÍ MATERIÁLY  PRO KATECHEZI (k evangeliu):

VIDEONÁMĚTY: