Jednou se v Káni Galilejské konala svatba. Byla na ni pozvána i Maria a Ježíš se svými učedníky. Během hostiny se ale stala nepříjemná věc: došlo víno. Marie si toho všimla a upozornila na to Ježíše. Pak řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám Ježíš řekne!“

Ježíš ukázal služebníkům na šest kamenných džbánů, které tam stály, a řekl jim: „Naplňte tyto džbány vodou.“ Když byly džbány plné, poručil Ježíš služebníkům: „Teď naberte a doneste ochutnat správci svatby.“ Když správce ochutnal vodu proměněnou ve víno, velmi se podivil. Toto víno bylo totiž mnohem lepší než to, které pili na začátku svatby.

To byl první zázrak, který Ježíš udělal. Když to jeho učedníci viděli, uvěřili, že ho posílá Bůh. Po skončení svatby odešel  Ježíš i s Marií a svými učedníky do Kafarnaa a tam zůstali několik dní.

(Přepsaný text převzat se svolením z webu www.kanan.cz,
ilustrace Alena Brožová)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

2. neděle v mezidobí

Téma: Jan 2,1-11

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: velký pytel bonbonů či lízátek (velikost ať je maximální, nejlépe 50 i více kusů), pomocník ministrant

Promluva: Dostáváte někdy nějakou sladkost? Sladkosti sice nejsou potřebné k životu, ale určitě jsou potřebné k tomu, aby nás potěšily. Proto si je dáváme. I já mám tady malou sladkost, protože bych chtěl udělat radost jednomu z našich ministrantů. Dám mu jedno lízátko. Je to dost? Dvě lízátka by ho ale potěšila víc. Tak mu dám dvě. Co myslíte, stačí dvě? Asi ne, dám mu tři.

Kdyby tu teď byl na mém místě Ježíš, kolik lízátek by mu dal? Celou krabici těch nejlepších. A dal by jí nejen jednomu, ale všem. Bůh nerozdává podle toho, kolik nám stačí. Když nám rozdává, tak nešetří a dává víc než potřebujeme. A jenom pro radost.


DALŠÍ MATERIÁLY  PRO KATECHEZI (k evangeliu):

VIDEONÁMĚTY: