- námět pro dětskou nedělní katechezi

Jednou vyprávěl Pán Ježíš učedníkům příběh: „Představte si služebníka, který pracuje pro svého pána. Orá pole, pase dobytek a dělá nejrůznější další práce. Co myslíte, co mu řekne jeho pán, když se služebník vrátí z pole?

Pozve ho ke stolu a začne ho hostit? Těžko. Spíš mu přikáže: „Připrav mi večeři a obsluhuj mě.“ Teprve až se nají a napije jeho pán, může se najíst i služebník. Myslíte, že mu pán poděkuje za to, co ten den udělal? Asi ne. Vždyť je to přece služebníkova povinnost.

Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte si: „Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co bylo naší povinností.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

27. neděle v mezidobí

Téma: Lk 17,10 


Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: cokoli, co připomíná sportovní závody a utkání

Promluva:
Už jste někdy závodili v běhu? Kdo závodil v jiném sportu? Kdo někdy fandil třeba při hokeji na stadionu? Závodili jste proto, abyste byli pátí nebo jste se hnali, protože vám stačilo být předposlední? Ne. Byli jste spokojeni, že jste skončili třetí? Fandili jste jen tak, bylo vám jedno, kdo vyhraje? Také ne. Snažíme se, abychom vyhráli. Prohra nikoho nebaví. Každý chce být první a vítěz a po každém závodě se raduje jen ten nejlepší. Ostatní bývají smutní. V tom nejdůležitějším závodě, ve kterém se snažíme všichni malí, velcí i staří, nejen sportovci hrajeme o to, abychom se dostali do Božího království, abychom mohli skočit do otevřené Boží náruče. Přáli bychom si, aby nás Boží náruč chytla a neozvalo se odmítnutí. Přáli bychom si, abychom se setkali se všemi, které máme rádi, nemuseli se s nimi už nikdy loučit a po nikom se nám nestýskalo. Přáli bychom si, aby tam bylo radost a veselo. Přáli bychom si, abychom byli v Božím království doma. Ale vítězství v tomto důležitém závodě nám Bůh už slíbil! Všichni, kteří ho poslouchají, jsou vítězové! A ten, kdo je vítěz nemůže být smutný ani nešťastný. Vítěz druhým pomáhá, dokonce jim může i sloužit. Vždyť je vítěz!

 

DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (327 kB)

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli