Jednou přišlo za Ježíšem několik lidí, kteří nevěřili, že budeme po smrti žít v nebi.

Chtěli Pána Ježíše nachytat, a proto se ho zeptali: „Bylo sedm bratrů. Nejstarší z nich se oženil, ale brzy zemřel, dřív, než se mu narodilo nějaké dítě. Pak si jeho manželku vzal druhý bratr, ale také zemřel. Pak si ji vzal třetí, po něm čtvrtý, pátý, šestý i sedmý bratr, ale všichni postupně zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Čí manželka to tedy v nebi bude, když ji mělo za ženu všech sedm bratrů?“

Pán Ježíš jim na to odpověděl: „Tady na zemi se lidé žení a vdávají, ale v nebi už to tak nebude. V nebi už budou lidé podobni andělům a budou Pánu Bohu úplně blízko.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

32. neděle v mezidobí

Téma: Bůh není Bohem mrtvých, ale živých.

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: fotografie současné přírody, kdy je vše suché


Všimli jste si, jak to nyní venku vypadá? Stromy jsou suché, květiny také, vypadají úplně bez života, jako by byly mrtvé. Ale nejsou, my to víme. Co se stane na jaře? Všechno se znovu probudí k životu. Na stromech, keřích i květinách vyrostou listy, vše rozkvete a bude i zrát. Na jabloních jablka, na hrušních hrušky atd. Víme to, protože to známe, už jsme to mnohokrát zažili – na podzim vše uschne, v zimě se vše schová do sněhu a na jaře se všechno zase probudí.

To co vypadalo, že bude napořád, že už se nezmění je opět živé. Už jsme to mnohokrát zažili, dobře to známe, asi mezi námi není nikdo, koho by to překvapilo. Takhle je to v přírodě zařízené.

A co doma, už se u vás doma také něco zařídilo samo? Třeba oběd na stole nebo uklizený pokoj nebo vyžehlené prádlo nebo opravená pračka? Někdy to sice tak vypadá, protože maminky dělají věci i bez vědomí dětí :-), ale není to tak. Ani v přírodě se nic nezařizuje samo, i když to tak vypadá. Nic se neudělá "samo".

Je tu někdo, kdo vše stvořil a všechno i řídí. Bůh vše stvořil a vše řídí. A právě Bůh, který z lásky stvořil i nás a dovede přírodu na jaře probudit k životu, nám slíbil, že i nás po smrti probudí k novému, jinému a hezčímu životu v jeho společnosti. Můžeme mu to věřit, je všemohoucí, nikdy nelže a Ježíš, který je Boží Syn, z mrtvých už vstal.
 

DALŠÍ MATERIÁLY KE KATECHEZI K EVANGELIU:

  Dětský list pro katechezi

♦  Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze

♦  List k zamyšleníKvíz z KanánuKvíz 2, dále barevný komix,  který najdeme i v černobílém provedení, to vše se svolením převzato z webu www.kanan.cz

 

VIDEONÁMĚTY:

 Z Českobudějovického biskupství k nám míří další povídání s paní Martinou Fürstovou

♦ povídání pro starší děti zvané Minikatecheze (přidáváme, až autoři zveřejní)