- námět pro dětskou nedělní katechezi

Jednou přišlo za Pánem Ježíšem několik saduceů, kteří nevěří, že budeme po smrti žít v nebi.

 

Chtěli Pána Ježíše nachytat, a proto se ho zeptali: „Bylo sedm bratrů. Nejstarší z nich se oženil, ale brzy zemřel, dřív, než se mu narodilo nějaké dítě. Pak si jeho manželku vzal druhý bratr, ale také zemřel. Pak si ji vzal třetí, po něm čtvrtý, pátý, šestý i sedmý bratr, ale všichni postupně zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Čí manželka to tedy v nebi bude, když ji mělo za ženu všech sedm bratrů?“

Pán Ježíš jim na to odpověděl: „Tady na zemi se lidé žení a vdávají, ale v nebi už to tak nebude. V nebi už budou lidé podobni andělům a budou Pánu Bohu úplně blízko.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

32. neděle v mezidobí

Téma:Bůh není Bohem mrtvých, ale živých.


Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita:fotografie současné přírody, kdy je vše suché


Všimli jste si, jak to nyní venku vypadá? Stromy jsou suché, květiny také, vypadají úplně bez života, jako by byly mrtvé. Ale nejsou, my to víme. Co se stane na jaře? Všechno se znovu probudí k životu. Na stromech, keřích i květinách vyrostou listy, vše rozkvete a bude i zrát. Na jabloních jablka, na hrušních hrušky atd. Víme to, protože to známe, už jsme to mnohokrát zažili – na podzim vše uschne, v zimě se vše schová do sněhu a na jaře se všechno zase probudí. To co vypadalo, že bude napořád, že už se nezmění je opět živé. Už jsme to mnohokrát zažili, dobře to známe, asi mezi námi není nikdo, koho by to překvapilo. Takhle je to v přírodě zařízené. Už se u vás doma něco zařídilo samo? Třeba oběd na stole nebo uklizený pokoj nebo vyžehlené prádlo nebo opravená pračka? Někdy to sice tak vypadá, ale není to tak. Ani v přírodě se nic nezařizuje samo, i když to tak vypadá. Ten kdo vše stvořil všechno i řídí. Kdo to je? Bůh vše stvořil a vše řídí. A právě Bůh, který z lásky stvořil i nás a dovede přírodu na jaře probudit k životu, nám slíbil, že i nás po smrti probudí k novému, jinému a hezčímu životu v jeho společnosti. Můžeme mu to věřit, je všemohoucí, nikdy nelže a Ježíš, který je Boží syn z mrtvých už vstal.
 


 

 

 


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (231 kB)

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli