Tento pracovní list (a omalovánka) mají pomoci k tomu, aby si děti dokázaly vztáhnout tajemství a bohatství Velikonoc i do svého osobního života. Děti již znají některé radosti i těžkosti života. A to je prostor k tomu reagovat na to vše dobrou zprávou, že i každé trápení může (třeba až jednou) dojít k přeměnění a vzkříšení. 

Nejdříve si můžeme vybarvit předem připravený obrázek (viz. obr. Ukřižování 1.3 a obr. Vzkříšení 2.3) a kolem něj můžeme nalepit malé ústřižky papíru (ukázka na obr. text 3.3). 

 

Na malé ústřižky můžeme napsat:

- k obrázku UKŘIŽOVÁNÍ

* to, co tě trápí, s čím bys potřeboval pomoci
* co bys chtěl Ježíšovi dát, aby to skrze svůj kříž proměnil

- k obrázku VZKŘÍŠENÍ

* jaké máš dary, co tě těší, za co můžeš Bohu děkovat
* co bylo těžké, ale změnilo se to v radost

 

METODIKA:

Je dobré si s dětmi dopředu popovídat o radostech a starostech našeho života. Prožíváme je všichni, dospělí i děti. Můžeme uvést  pár příkladů. 

Každé z dětí pak pracuje v soukromí, aby se zachovala diskrétnost, a popisuje malé papírky svými trápeními a radostmi. Je potřeba děti dopředu ujistit, že po nich nikdo nebude nic číst a vše zůstane jen mezi dítětem a Bohem. 

Poté děti obrázek i s nalepenými papírky poskládají do předem připravené obálky a - podle uvážení dospělého - obálku přinesou pod kříž či ikonu a následně v modlitbě společně odevzdají Bohu.

 

Námět pro společnou modlitbu:

"Pane Ježíši, odevzdáváme Ti své radosti i starosti, vše krásné i vše  těžké.  
Tys zemřel na kříži za naše bolesti a nemoci, odevzdáváme ti nyní
vše, co nás trápí i z čeho se radujeme."

"Pane, tys zemřel na kříži za naše bolesti a nemoci, odevzdáváme ti
nyní vše, co nás trápí, z čeho jsme smutní. Proměňuj to a naplň nás
svým pokojem. Odevzdáváme Ti také za naše radosti, za které Ti
děkujeme."


Aby byla zachována diskrétnost, mohou si děti obálku doma uschovat,  případně se do ní s delším časovým odstupem podívat a zjistit, zda se něco vyřešilo, proměnilo… nebo při společném ohni nechat dospělým spálit.


Přejeme Vám požehnané prožití Velikonoc!

 

Ke stažení

velikonoce text 3.3.pdf

 

velikonoce ukřižování 1.3.pdf

 

velikonoce vzkříšení 2.3.pdf


  • Brněnské biskupství nabízí jednoduché reporelo se shrnutím velikonočních událostí a rovněž u nich nalezneme hezky zpracované Obrázkové čtení. Nedokončené věty a tajenka vás také mohou nakopnout ve věcech, které jste třeba opomněli.