Lidé vždycky věřili tomu, že Bůh s nimi mluví i prostřednictvím svých poslů a že tito poslové se nazývají andělé.

Zvlášť důležitým andělům říkáme archandělé. Svátek všech tří archandělů – Michaela, Gabriela a Rafaela – slavíme v jeden den, 29. září. Nejznámější z nich je Michael, který se v Bibli vždycky objevuje v rozhodujících a důležitých situacích. O svatém archandělu Michaelovi se říká, že předkládá naše modlitby Bohu.

Více ke sv. Michaelovi a rovněž modlitbu za ochranu najdete na našich stránkách v sekci Svatí - Michael.

 

Vyluštit nebo vybarvit si s námi můžete:

* spojovačku: Co dělají archandělé? nebo

 šifru Jména tří archandělů vytvořené Arcidiecézním katechetickým střediskem v Praze, se svolením převzato, autoři Lenka Jeřábková, Magda Chladimová, David Žofák a kol.

 vitráž k vymalování barvami WindowArt zde Archandel_Michael, ilustrace G.Suchlová.