V roce 2013 jsme oslavili 1150 let od příchodu bratří Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Tito dva vzdělaní bratři přišli na žádost knížete Rastislava z řecké Soluně, aby pro náš národ přinesli nový jazyk - staroslověnštinu a první slovanské písmo - hlaholici. Do staroslověnštiny přeložili také část Bible, liturgické knihy a právní texty, které přispěly k základu českého státnosti.

Díky Cyrilovi a Metodějovi mohli lidé rozumět slovům bohoslužeb, které se začaly sloužit ve staroslověnštině.

Cyrila a Metoděje oslavujeme také jako patrony Evropy.

Pro děti můžete použít tyto pracovní materiály: omalovánka - Cyril a Metoděj nebo pracovní list.

Odkaz na další zajímavé knihy i materiály pro děti zde.


Přinášíme vám kratičký příběh ze života obou bratrů. Cyril s Metodějem byly děti jako vy. Vymýšleli s ostatními sourozenci a chlapci různé hry, a tak je měli kamarádi rádi. Bylo jim s nimi dobře. Cyril  s Metodějem se snažili na každém z nich najít něco pěkného a zastat se toho, komu se druzí smáli.

 

Se svolením převzato z edice Poznáváme naše světce: Svatí Cyril a Metoděj. Vydalo Centrum pro katechezi Olomouc.

 

 


Podívejte se, jak kreslily Cyrila a Metoděje děti z církevní Veselé školy v Praze! 

(Obrázky dětí jsou inspirovány klasickým vyobrazením Cyrila a Metoděje (ikona) a připomenutím důležitých pojmů, s kterými se toto téma váže a které si děti samy vyhledaly v čteném textu. Obrázky kreslily a malovaly děti z 1. - 3. třídy.)