Nabízíme vám katechetickou pomůcku pojednávající o eucharistii. Lze ji využít (nejen) kolem slavnosti Těla a krve Páně, ale i při příležitosti události prvního svatého přijímání atd...

Téměř všichni vědí, co je první svaté přijímání: je to chvíle, kdy poprvé v křesťanském společenství přijímáme kousek chleba, ve kterém je skutečně přítomen Ježíš.

Je to divné? Zázračné? Tajemné? Jistě! V prvních dobách o křesťanech kolovaly divné zprávy: někteří si dokonce mysleli, že křesťané jedí skutečné lidské maso. To samozřejmě nebyla pravda.

Jak vlastně svaté přijímání vzniklo a proč? Ježíš chtěl před svojí smrtí zanechat jasné znamení své pozemské přítomnosti. Stalo se to při poslední večeři, kterou se svými přáteli slavil. Požádal je, aby opakovali určitá gesta a slova „jako připomínku na něj“, aby si tímto způsobem mohli stále zpřítomňovat jeho samotného, jeho slova a život.
Díky tomu si ho takto nejen při prvním svatém přijímání připomíná a následuje ho mnoho a mnoho lidí…


SLOVA OBJASNĚNÍ – PLNÉ VÝZNAMŮ
Uděláme si trochu pořádek v pojmech, kterými označujeme svátost eucharistie a obřad, při kterém se slaví a je tak zásadní pro křesťanský život.

  • První název, který tento obřad má, je LÁMÁNÍ CHLEBA. Židé používali při svých hostinách velké nekvašené placky, trochu podobné naší dnešní pizze nebo chlebu, kterému říkáme pita. Aby se všichni najedli, musela se tato placka rozlámat. Křesťané pokračovali v tom, co konal ten, kdo předsedal židovské večeři, a spontánně tento obřad takto pojmenovali.
  • Svatý Pavel mluví o VEČEŘI PÁNĚ. Uvádí tak do souvislosti večeři Ježíšovu a naši bohoslužbu, která je opakováním Ježíšovy večeře. V ní se On sám tajemně zpřítomňuje blízko nás a v nás.
  • Od druhého století se používá název EUCHARISTIE, což je řecké slovo a znamená díkůčinění. Už židé měli zvyk dobrořečit a vzdávat díky Bohu za všechny jeho dary, a také za chléb, který dává život. Křesťané k tomu přidávají vděčnost Církve za obrovský dar, kterým je Ježíš.
  • Mše svatá je OBĚŤ, protože zpřítomňuje a obnovuje Ježíšovu oběť završenou na kříži – jeho Paschu.
  • A MŠE SVATÁ? Mše vychází z latinského slova missa, které se používalo na konci obřadu, když křesťané byli vysíláni na „misii“, aby každý z nich tak trochu jako Ježíš budoval Boží království ve světě. To je náš úkol a zodpovědnost. /.../

 

♦ Děti a eucharistie - komplet ke stažení (ZIP)

Pomůcko vytvořilo Pastorační středisko AP – Katechetické středisko
http://www.apha.cz/adks
Převzato a zveřejněno se svolením.

► Další materiály z ADKS: 

♦ rovněž zpracovány ADKS z cyklu "Povoláni Bohem 13/16" - Význam chleba 

♦ nebo katecheze Nejlepší pokrm či

♦ pracovní list Boží tělo

 

► Souhrn všech materiálů:

k tématu 1. svatému přijímání a eucharistie