Také ty hledáš své životní poslání a povolání jako svatý František? Také ty bojuješ se svými slabostmi? František našel odpovědi a zakotvil své povolání ve velké jednoduchosti života.

O svatém Františkovi máme na našem webu již mnoho zpracovaných materiálů. Vybíráme pro vás letos tedy spíše materiály z jiných zdrojů:

Materiály:

 

►  Z cyklu katecheze Poznat Ježíše - metodika a hra, jejímiž autory jsou Lenka Jeřábková, Magda Chladimová, David Žofák a kol. Z jejich rukou pochází také překlad souboru her Hrajeme si se svatým Františkem.

►  Vybrat si můžete z různáých materiálů: Vyrábění technikou origamiZvířátka sv. Františka nebo osmisměrka Naučme se od svatého Františka a rovněž tajenka Kde žil svatý František? nebo doplňovačka písně Bratr slunce - vše opět přeloženo a vytvořeno AKS v Praze

* materiály se svolením použity
Arcidiecézního Katechetického Střediska v Praze

 

► Náměty podle metodiky pro výuku ve stylu Franze Ketta od Evy Muroňové – Rosteme ve víře můžete využít také při práci s mládeží a dospělými. Svatý František je představen jako vzor křesťanského vztahu ke světu.

* materiály se svolením použity
Katechetického a pedagogického centra v Olomouci

 

► Františkova písní O stvoření, která začíná slovy Učiň mě, Pane, nástrojem se zamýšlí se nad tím, jaký je Bůh, zda je spíše dirigentem našeho života nebo spíše někým jiným. Co si myslíte vy? Můžete si k odpovědi rozkliknout pracovní list.

Plakátek ke stažení, kde je možno spojit hudební nástroj a dynamiku se zpěvěm ptáků. Zajímavá myšlenka, viďte? Ta by se jistě svatému Františkovi zalíbila.

ZAJÍMAVOST: Jihlavský učitel Tomáš Krásenský například dokázal převést zpěv ptáků do řádků notové osnovy. Dokonce vydal ptačí zpěvník. Více si o něm ůžete přečíst v tomto článku nebo si stáhnout karty časopisu Duha - ptáci a hudební nástroje - a rovnou si to sami vyzkoušet!

  

 

* materiály se svolením použity z Časopisu DUHA

 

Videonáměty: 

► TV Lux nabízí krátké animované video ve slovenštině o svatém Františkovi spojené se ctností jednoduchosti

 

► Mimoto můžete s dětmi shlédnout filmy Klára a František: najdete je na webu 7den.cz. Dále na webu České televize najdete dokument nazvaný Blázen z La Verny, který je také velmi podnětný.

 

Něco pro zasmání:

Se svolením převzato z časopisu Duha.