Doplň správná slova

Ahoj děti,

připravili jsme pro vás vánoční doplňování. Příběh o narození Ježíška jste už jistě slyšely mnohokrát, proto pro vás bude určitě hračka doplnit chybějící slova do rámečků.

Na pomoc si můžete vzít slova pod textem: najděte ta správná, která patří do našeho příběhu!

(A aby nám čas do svátků rychleji ubíhal, můžete si kreslit, vyrábět nebo doplňovat! Navlékáme vánoční hvězdu z korálků, vyplníme si pracovní list o hvězdě nebo počítáme pastýře i hvězdyTaké máme vystřiženou už část našeho Betlému - "Setkáme se u jesliček". A můžeš si zahrát i novou hru "Putování za hvězdou.")


Než se Ježíš narodil

Když se přiblížila doba, kdy Maria měla porodit, musela s  podniknout dlouhou cestu. Císař v té době totiž nařídil , a k tomu bylo třeba, aby se každý dal zapsat tam, kde bylo jeho . Josef pocházel z rodu  a z města Davidova, které se jmenovalo Betlém. Vydal se tedy s Marií, svou ženou, na  do Judska.

 

Do Betléma v ten čas přišlo velké množství lidí, kteří odtud pocházeli. Každý sháněl , jak jen mohl, takže brzo nezůstalo volné ani jedno místečko. Josef s Marií prochodili celé , vyptávali se, ale nenašli jediné místo, kde by   složili. Večer už z toho byli velmi unavení. Tu Maria pocítila, že se jí už zakrátko  dítě. Bylo nutné rychle najít nějaké místo, kde by mohla spočinout. V poslední chvíli našli . Tam porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do   a položila do .

 

POMŮCKA:  hlavu, jeslí, město, narodí, sčítání lidu, cestu, Josefem, ubytování, rodiště, plenek, jeskyni, Davidova


K TISKU: Tento text si můžete stáhnout  jako obrázek  jako obrázek (JPG, 501 kB), nebo vytisknout ve formátu PDF (82 kB).

Správné znění příběhu i s doplněnými slovy najdete zde.
Se svolením zpracováno podle vyprávění Anny Lukešové z knihy:
Příběhy z Bible, kterou vydala: Česká biblická společnost v Praze