Ahoj děti, příběh o narození Ježíška jste už jistě slyšely mnohokrát, proto pro vás bude určitě hračka doplnit chybějící slova do rámečků.

A aby nám čas do svátků rychleji ubíhal, můžete si kreslit, vyrábět nebo doplňovat! Navlékáme vánoční hvězdu z korálků, vyplníme si pracovní list o hvězdě nebo počítáme pastýře i hvězdyTaké máme vystřiženou už část našeho Betlému - "Setkáme se u jesliček". A můžeš si zahrát i novou hru "Putování za hvězdou."


Jak to bylo, když se Ježíš narodil...

Doplň správná slova

Když se přiblížila doba, kdy Maria měla porodit, musela s  podniknout dlouhou cestu. Císař v té době totiž nařídil , a k tomu bylo třeba, aby se každý dal zapsat tam, kde bylo jeho . Josef pocházel z rodu  a z města Davidova, které se jmenovalo Betlém. Vydal se tedy s Marií, svou ženou, na  do Judska.

 

Do Betléma v ten čas přišlo velké množství lidí, kteří odtud pocházeli. Každý sháněl , jak jen mohl, takže brzo nezůstalo volné ani jedno místečko. Josef s Marií prochodili celé , vyptávali se, ale nenašli jediné místo, kde by   složili. Večer už z toho byli velmi unavení. Tu Maria pocítila, že se jí už zakrátko  dítě. Bylo nutné rychle najít nějaké místo, kde by mohla spočinout. V poslední chvíli našli . Tam porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do   a položila do .

 

Pomůcka: slova k výběru na doplnění: hlavu, jeslí, město, narodí, sčítání lidu, cestu, Josefem, ubytování, rodiště, plenek, jeskyni, Davidova

K tisku: text si můžete stáhnout  jako obrázek jako obrázek, nebo vytisknout ve formátu PDF.

Řešení: Zkontrolujte si správné znění s doplněnými slovy.
Se svolením zpracováno podle
Anny Lukešové z knihy:
Příběhy z Bible,
kterou vydala:
Česká biblická společnost v Praze.

 

 

 

 

Omalovánky:

Tři králové Tři králové 
Útěk do Egypta Útěk do Egypta 
 Svatá rodina Svatá rodina