Po této cestě lze krok za krokem projít dobou postní k Velikonocům a dobou velikonoční ke slavnosti Seslání Ducha svatého. Pomůcka je určena jak pro jednotlivce i skupinku....

 

Co pomůcka obsahuje?

 • Obrázky „cest“ – katecheta či rodič volí tu variantu, pro jaké období chce s pomůckou pracovat
  • od Popeleční středy ke slavnosti Seslání Ducha svatého
  • od Popeleční středy ke slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
  • od slavnosti Zmrtvýchvstání Páně ke slavnosti Seslání Ducha svatého
 • Sady biblických otázek + příslušné rastry na tajenky k doplnění
  • Sada na dobu postní (obsahuje též písmena na dolepení).
  • Sada na dobu velikonoční
 • List časových bodů k dolepení (obrázky, názvy) – pro formát pracovního listu (cesty) A4

Nejjednodušší verze využití – vybarvování políček

Tato možnost kopíruje nejčastěji využívané „postní cesty“, při níž se barvami vyznačují dané úkoly. Při splnění více úkolů je možné políčko rozdělit a vybarvit několika barvami.

Postní doba:

Každý den je možné vykonat nějaký „postní čin“, přičemž každý má vlastní barvu:

 • Modlitba – žlutá
 • Rozdělím se s někým – modrá
 • Pomohu někomu doma nebo ve škole – zelená
 • Udělám druhému radost - červená
 • Udělám to, do čeho se mi nechce – hnědá

Pokud se nic z toho nepovede, nevadí – políčko se vybarví příslušnou liturgickou barvou, tedy fialovou

Velikonoční doba:

V tomto období jsou úkoly k vybarvování jiného charakteru:

 • Všiml jsem si něčeho krásného a obdivuhodného v přírodě – zelená
 • Pomohl jsem, aby moje okolí bylo krásné a čisté (sebral jsem odpadek a vyhodil, vyčistil něco…, vynesl koš…) – modrá
 • Vymyslel jsem a udělal něco, aby se mohli druzí zasmát nebo pobavit… (příhodu, vtip, kouzlo, divadlo, hru…) – růžová
 • Když byl někdo smutný, zaražený… – zkusil jsem mu pomoci - fialová
 • Když jsem kolem sebe nebo v sobě viděl něco krásného, poděkoval jsem za to Bohu… - oranžová

Náročnější verze – „průběžné luštěnky“

K oběma obdobím jsme vytvořili luštěnky na základě úryvků Písma, které se v daný den čtou při liturgii. Jejich princip je odlišný, aby děti nenudily.

Biblické otázky jsou stavěny na denním čtení – aby bylo možno použít pomůcku na každý cyklus A, nebereme v postní době v úvahu slavnosti sv. Josefa a Zvěstování Páně, ve velikonoční době pak svátky a slavnosti s vlastními čteními.

V luštěnce na postní dobu je principem odpovídání na otázky, které jsou dány ke každému dni postní doby až do neděle vzkříšení včetně. Za každou odpověď si dítě může vylosovat z nastříhaných písmenek, které pak lepí podle čísel do připraveného rastru. V závěru vyjde biblický citát. Metodu losování doporučujeme – kdyby se dávaly lístky po pořádku, chytřejší děti by citát mohly celkem rychle odhalit.

Nicméně! Doporučujeme ocenit snahu, a kdyby dítě neodpovědělo všechny otázky (nestihne, neví si rady…), může si třeba v neděli vylosovat i ostatní lístky, aby luštěnku mohlo dokončit. Losování může být případně jednou týdně v neděli.

Varianta pro skupiny: otázky na týden jsou umístěny na jednom listu – lze je vyvěsit na nástěnku, případně otázky rozdělit mezi děti ve skupině a každý týden v rámci setkání kousek vyluštit.

Velikonoční luštěnka je jiného principu – dítě každý den dostane za odpověď na otázku „miniluštěnku“ s tématy „osoby a reálie Písma“, z níž vybrané písmeno vepíše do obdobného rastru. Případně se může zase losovat.

Doplňková aktivita

K pomůcce nabízíme i jednorázové využití při katechezi – lístky k dolepení s názvy klíčových časových bodů v rámci jednotlivých období, pro menší děti pak miniaturní obrázky k témuž účelu. Obrázky je možno si vyžádat i ve formátu A4 pro nástěnky či jiné příležitosti. Slouží to k opakování struktury liturgického období.

Návodné otázky:
Kdy začíná postní období?
Kdy začíná Svatý týden?
Kdy začínají Velikonoce?
Kdy začíná velikonoční období?
Kdy končí velikonoční období?

Podklady ke stažení

 

Pomůcko vyvinulo:
Pastorační středisko AP – Katechetické středisko
E-mail: jerabkova@apha.cz
http://www.apha.cz/adks

Převzato a zveřejněno se svolením