Jednoho dne procházel Ježíš kolem výběrčího daní Matouše, který seděl v celnici. Nikdo z lidí neměl rád výběrčí daní.  Ani Matouše nikdo neměl rád. Vybíral od lidí totiž víc peněz než musel a zbytek si nechával. Výběrčí daní tak bohatli a lidé chudli. Nikoho proto nemůže překvapit, že je lidé nenáviděli a opovrhovali jimi.

Ježíš však Matoušovi překvapivě řekl: „Pojď za mnou!“ A Matouš bez zaváhaní opustil své zaměstnání a přidal se ke stále se zvětšující skupině lidí, které Ježíš povolal, aby se stali jeho přáteli a učedníky. Většinou byli rybáři a Matouš se mezi ně úplně nehodil. Věděl ale, že jeho místo je tam, kde je Ježíš. Rozhodl se uspořádat ve svém domě velkou hostinu a pozval na ni Ježíše. Stoly se prohýbaly pod množstvím jídla a vína. Matouš na ni sezval nejrůznější hosty. Byli mezi nimi i výběrčí daní. Učitelům zákona se to ale nelíbilo a naštvaně si říkali: „Proč se Ježíš přátelí s výběrčími daní, což neví, že jsou to hříšníci?“

Ježíš slyšel, co si říkají, a odpověděl jim: „Zdraví lidé nepotřebují lékaře. Tito lidé potřebují mou pomoc. Přišel jsem proto, aby se vrátili k Bohu.“ Matouš se stal Ježíšovým učedníkem. Měl mezi nimi důležité místo a všude Ježíše doprovázel. Jeho život se změnil.

Se svolením přejato z knihy Z knihy „Biblické příběhy s hlavolamy“, vydal(o): Karmelitánské nakladatelství, text Laneová Leena, ilustr. Graham Round. Redakčně upraveno.


šablona na vitráž - sv. MatoušObrázek sv. Matouše si s námi můžete vybarvit jako omalovánku nebo použít jako šablonu pro vitrážové slupovací barvy na sklo.

 

 

Z knihy Biblické příběhy s hlavolamy také nabízíme ke stažení a vytištění hádanka barevná hádanka barevná, hádanka černobílá hádanka černobílá