Slyšeli jset už někdo slovo milosrdenství? Zní možná poněkud staromódně, ale znamená něco velmi důležitého. Ukázat to můžeme například na sv. Mikuláši, kterého určitě znáte, jak chodí s čertem a andělem.

 Ale pozor! Svatý Mikuláš, o kterém se dočtete, byl jiný! Dozvíte se, kde žil, co dělal, a můžete si přečíst příběhy o tom, jak pomáhal tam, kde lidé trpěli hladem, nouzí, nemocí nebo přišli o střechu nad hlavou. Měl totiž MILOSRDNÉ srdce! Byl skromný, dobrý a štědrý a nevyvyšoval se nad ostatní. Věděl, jak milosrdný je Bůh k němu a nemohl jednat jinak. Tak kéž letos potkáme jiného Mikuláše – ne toho, který straší děti a zkouší, jak jsou hodné a poslušné, ale Mikuláše, který se umí s otevřenýma očima a srdcem rozhlédnout kolem sebe a uvidět, kde by mohl udělat něco pro dobrou věc! A můžeme se k němu přidat!

DUHA - rok milosrdenství

DUHA - rok milosrdenství

Se svolením převzato z časopisu Duha