Pracovní listy pro děti - o symbolech v biblických příbězích

Symbol VÍNA

Milé děti, v našich dalších pracovních listech můžete hledat, co se skrývá v příbězích v Bibli. Dnes si povídáme o víně.

Víno je slavnostní nápoj, který se ale v době Ježíšově běžně pil zředěný vodou. První zázrak, který Ježíš vykonal, bylo proměnění vody ve víno v Káni Galilejské. Při poslední večeři s apoštoly Ježíš jedl chléb a pil víno, které připodobnil ke svému tělu i krvi - proto se při mši svaté také nese chléb a víno na oltář, kde je proměněno v tělo a krev Ježíše Krista.

Pracovní list - víno.