Ještě před tím, než začal Pán Ježíš chodit mezi lidi a povídat jim o nebi, dal král Herodes Jana Křtitele zavřít do vězení. Po nějaké době se Jan dozvěděl, že Pán Ježíš začal dělat mezi lidmi zázraky. Protože za ním ale nemohl sám přijít, aby se o tom přesvědčil, poslal za Ježíšem svoje učedníky.

Ti se Pána Ježíše zeptali: „Jsi Boží syn?“

Pán Ježíš jim na to řekl: „Podívejte se na lidi kolem mě: slepí vidí, hluší slyší, chromí chodí, nemocní jsou uzdraveni. Co myslíte, jsem Syn Boží?“

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

3. neděle adventní

Téma:  Jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?..."

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita:   metr, teploměr, váha... jakýkoliv další měřící nástroj

Promluva: 

"Dnes mám těžkou otázku: Jak vypadá radost? Můžu si na ní sáhnout? Můžu změřit kolik má metrů nebo centimetrů? Můžu zvážit kolik váží? Můžu změřit jakou má radost teplotu? Ne. Dá se tedy vůbec poznat, když mám radost? Kdo z vás pozná, když má radost?" Všichni. To je dobře, protože až se Ježíš pro nás vrátí, bezpečně ho poznáme právě podle radosti, kterou přinese.

DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list Pracovní list (JPG, 75 kB) nebo jiný formát- Pracovní list (387 kB)

K dnešnímu evangeliu si také můžete s dětmi vybarvovat omalovánku - autorkou je Soňa Häusl-Vad, katechetka a ilustrátorka.

omalovánka - 3. neděle adventní - cyklus A Omalovánka - 3. neděle adventní - cyklus A (JPG, 191 kB)