Pán Ježíš odešel na poušť. Chtěl se tam modlit, aby mu Bůh pomáhal, až bude lidem povídat o Božím království. Na poušti byl čtyřicet dní, a protože tam nic nejedl, měl hlad.

Najednou k němu přišel ďábel a řekl mu: „Podívej se, ty jsi přece Syn Boží. Můžeš si tedy z kamenů, co se tu válí, udělat jídlo.“

Pán Ježíš mu na to odpověděl: „Ne, jsi zlý, nebudu tě poslouchat. Bůh mi dává sílu, abych hlad vydržel.“

Potom vzal ďábel Pána Ježíše s sebou na vrchol chrámu a řekl mu: „Skoč dolů. Když jsi Syn Boží, tak se ti přece nic nestane.“

Pán Ježíš mu na to zase odpověděl: „Ne, jsi zlý, nebudu tě poslouchat.“

Nakonec ďábel ukázal Pána Ježíši celý svět a řekl mu: „To všechno ti může patřit, když se mi pokloníš a budeš mi sloužit.“

Pán Ježíš vykřikl: „Jdi pryč! Jsi zlý, nebudu tě poslouchat a nikdy se ti nepokloním. Sloužit budu jedině Bohu.“ Tak Pán Ježíš ďábla zahnal.

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


TEXTY K TÉTO AKTUÁLNÍ NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

K první neděli postní si můžete s dětmi zahrát krátkou scénku týkající se svobody jako Božího daru. Kněží můžou zinscenovat tuto ukázku v kázání při dětské mši svaté.

SCÉNKA K 1. NEDĚLI POSTNÍ

Téma: Svoboda jako Boží dar

Autor: Ludmila Vyskočilová, P. Angelo Scarano

Rekvizita: bonboniera a tři děti v rolích: dítěte, pokušitele, svědomí

Promluva formou scénky:

Dítě sedí s otevřenou krabicí bonbonů na kolenou.
Svědomí: To jsi neměl otvírat, víš, že to není tvoje.
Pokušitel: Ale prosím tě, kdo dřív přijde, ten dřív mele.
Svědomí: Co když to patří mámě? Bude smutná, žes jí je vzal.
Pokušitel: Jen si ochutnej, tyhle budou určitě děsně dobrý.
Svědomí: Co kdyby ses jí zeptal?
Pokušitel: Kdo se moc ptá, moc se dozví. Schová je a nic ti nedá. Vem si, nikdo nic nepozná...
Nevíme, jak tento rozhovor skončí, jestli náš chlapec poslechne svého pokušitele nebo svoje svědomí.

Kněz se obrátí k dětem: Co myslíte vy? Je možné, že člověk neumí rozeznat, co je správné? To ne. Každý z nás má od Boha svobodu, aby se rozhodl tak, jak chce. Navíc k tomu máme od svého tatínka Boha ještě jako dárek svoje svědomí, které nám bezpečně radí, co je správné, abychom se nepletli a nebloudili.


Materiály pro práci s dětmi:

1. ne postní - cyklus A 1. ne postní - cyklus A (JPG, 103 kB) nebo jiný formát 1. ne postní - cyklus A (835 kB)

Pracovní List POUŠŤ

1. neděle postní 1. neděle postní (JPG, 166 kB) k vytištění rovněž ve formátu Pdf (68 kB)

K dnešnímu evangeliu si také můžete s dětmi vybarvovat omalovánku - autorkou je Soňa Häusl-Vad, katechetka a ilustrátorka.

Omalovánka - 1.neděle postní, A Omalovánka - 1.neděle postní, A (JPG, 425 kB)

Videonáměty: Biblická školka č. 3