Ježíš odešel na poušť. Chtěl se tam modlit, aby mu Bůh pomáhal, až bude lidem povídat o Božím království. Na poušti byl čtyřicet dní, a protože tam nic nejedl, měl hlad.

Najednou k němu přišel ďábel a řekl mu: „Podívej se, ty jsi přece Syn Boží. Můžeš si tedy z kamenů, co se tu válí, udělat jídlo.“

Ježíš mu na to odpověděl: „Ne, jsi zlý, nebudu tě poslouchat. Bůh mi dává sílu, abych hlad vydržel.“

Potom vzal ďábel Pána Ježíše s sebou na vrchol chrámu a řekl mu: „Skoč dolů. Když jsi Syn Boží, tak se ti přece nic nestane.“

Pán Ježíš mu na to zase odpověděl: „Ne, jsi zlý, nebudu tě poslouchat.“

Nakonec ďábel ukázal Pána Ježíši celý svět a řekl mu: „To všechno ti může patřit, když se mi pokloníš a budeš mi sloužit.“

Pán Ježíš vykřikl: „Jdi pryč! Jsi zlý, nebudu tě poslouchat a nikdy se ti nepokloním. Sloužit budu jedině Bohu.“ Tak Pán Ježíš ďábla zahnal.

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ - 1. neděle postní

K první neděli postní si můžete s dětmi zahrát krátkou scénku týkající se svobody jako Božího daru. Kněží můžou zinscenovat tuto ukázku v kázání při dětské mši svaté.

SCÉNKA:

Téma: Svoboda jako Boží dar

Autor: Ludmila Vyskočilová, P. Angelo Scarano

Rekvizita: bonboniera a tři děti v rolích: dítěte, pokušitele, svědomí

Promluva formou scénky:

Dítě sedí s otevřenou krabicí bonbonů na kolenou.
Svědomí: To jsi neměl otvírat, víš, že to není tvoje.
Pokušitel: Ale prosím tě, kdo dřív přijde, ten dřív mele.
Svědomí: Co když to patří mámě? Bude smutná, žes jí je vzal.
Pokušitel: Jen si ochutnej, tyhle budou určitě děsně dobrý.
Svědomí: Co kdyby ses jí zeptal?
Pokušitel: Kdo se moc ptá, moc se dozví. Schová je a nic ti nedá. Vem si, nikdo nic nepozná...
Nevíme, jak tento rozhovor skončí, jestli náš chlapec poslechne svého pokušitele nebo svoje svědomí.

Kněz se obrátí k dětem: Co myslíte vy? Je možné, že člověk neumí rozeznat, co je správné? To ne. Každý z nás má od Boha svobodu, aby se rozhodl tak, jak chce. Navíc k tomu máme od svého tatínka Boha ještě jako dárek svoje svědomí, které nám bezpečně radí, co je správné, abychom se nepletli a nebloudili.
 

TEXTY K TÉTO AKTUÁLNÍ NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

PODNĚTY Z REDAKCE DETI.VIRA:

1. ne postní - cyklus A 1. ne postní - cyklus A nebo formát Pdf: 1. ne postní - cyklus A

Pracovní List POUŠŤ, autor: Alena Brožová

1. neděle postní Dětský list,1. neděle postní, k vytištění rovněž ve formátu Pdf.

 

PODNĚTY PRO KATECHEZI ODJINUD:

Omalovánka - 1.neděle postní, A Omalovánka - 1.neděle postní, cykl. A, autor je Soňa Häusl-Vadová

► Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze

► KSAP Praha nabízí také metodiku ke katechezi Setkání na poušti nebo pracovní list Pokušení

► List k zamyšleníKvíz z KanánuKvíz 2barevný komixrovněž v černobílé verzi nebo Omalovánka - vše se svolením převzato z webu kanan.cz

► Časopis Duha nabízí na svém webu postní obrázky k rozstříhání a k zamyšlení nebo také katechezi podle Franze Ketta k prožití popeleční středy

 

VIDEONÁMĚTY:

►  Z Českobudějovického biskupství k nám míří povídání pro menší děti s Martinou Fürstovou nebo video pro starší děti zvané Minikatecheze nahraná staršími dětem (přidáváme, až autoři zveřejní)

► Biblické slovíčko s animovanou pohádkou pro děti se také zabývá pokušením Ježíše na poušti

► P. Roman Vlk se zaobírá ve Vlčím doupěti z Cyklu UŽ VÍM rozebírá spolu se svými hosty - co to znamená půst, ale také téma první postní neděle - Co je to pokušení

► Pokušení na poušti - Biblická školka č. 3