Jednou šel Ježíš na vysokou horu. Vzal s sebou jenom tři apoštoly, Petra, Jakuba a Jana. Když byli nahoře, najednou se Pán Ježíš proměnil. Šaty mu zbělely a celý krásně zářil. Vedle Pána Ježíše se objevili dva muži a začali si s ním povídat. Byli to Mojžíš a Eliáš.

Všichni tři apoštolové se velmi divili, co se to děje. Petr navrhl: „Pane Ježíši, moc se nám tu líbí. Co kdybychom tu zůstali? Postavíme tu tři stany. Jeden pro tebe, jeden pro Mojžíše a jeden pro Eliáše.“

Ještě Petr ani nedomluvil, když se z nebe ozval Boží hlas: „To je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte.“ Když se ale učedníci rozhlédli, neviděli kolem sebe nikoho, jen samotného Pána Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal Pán Ježíš učedníkům, aby o tom, co viděli, nikomu neříkali, dokud nevstane z mrtvých.

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

Dětské kázání:

2. neděle postní

Proměnění na hoře Tábor

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: 5 čokoládových mincí ve zlatém staniolu, které budou ležet před začátkem mše sv. v presbytáři na zemi - 2 poblíž oltáře, 1 u ambonu, 1 na schodech do presbytáře; šňůrka nebo stuha uvázaná nebo pověšená na ambonu

Dnes mám pro vás úkol jako pro detektivy: není tu náhodou něco, co sem nepatří? Hledejte jenom očima a nenápadně jako správní detektivové a přihlaste se, když něco objevíte. Jak se chová správný detektiv? Co umí? Dobře se kolem sebe dívá, nelení si přivstat, je neúnavný, nevzdává se v hledání v knihách, na internetu, nic pro něj není samozřejmé a obyčejné."

Až děti objeví všechny nepatřičnosti v presbytáři: "Určitě jste dnes dobře poslouchali, když jsem četl evangelium - Ježíš byl před apoštoly proměněn a ukázal se jim v Božské slávě. I my můžeme vidět Boží slávu tak jako apoštolové, nemusí nám být líto, že na horu Proměnění byli pozváni jen apoštolové. Když budeme dobří detektivové, tak jako před chvílí, uvidíme každý den jiný východ slunce (a pokaždé krásný!), jestliže si maličko přivstaneme... Uvidíme, jak krásně je vesmír barevný, když vypátráme na webu fotky z Hubbleova teleskopu... Uvidíme duhu na obloze atd.

 

Materiály ke katechezi:

► Pracovní list 2. neděle postní, cyklus B, verze PdF 2. neděle postní, cyklus B Pracovní list 2. neděle postní, cyklus B

► Dětský list vytvořený Společenství rodičů od sv. Vojtěcha ve spolupráci s deti.vira.cz

 ► Proměnění na hoře  Proměnění na hoře

 ► Pracovní list HORA

► Omalovánka - 2. neděle postní -  autorka je Soňa Häusl-VadOmalovánka - 2. neděle postní, A

Videonáměty:

► Velmi pěkné video-výzvy na každou postní neděli přináší i Pastorační středisko Biskupství českobudějovického, informace k tématu najdete na stránkách prolidi.bcb

► Webové stránky střediska prolidi.online nabízejí katechezi pro mladší děti:

► Webové stránky střediska prolidi.online nabízejí katechezi pro starší děti:

► Seleziáni Zlín nabízeí také zamyšlení k 2. neděli postní:

► Bratři Cúthovi z farnosti Neratovice ve spolupráci se SHM Klubem Neratovice v době lockdownů natočili videa k nedělím cyklu B:

► P. Roman Vlk se zamýšlí nad evangeliem ve videu z Vlčího doupěte: