Jednou šel Pán Ježíš na vysokou horu. Vzal s sebou jenom tři apoštoly, Petra, Jakuba a Jana. Když byli nahoře, najednou se Pán Ježíš proměnil. Šaty mu zbělely a celý krásně zářil. Vedle Pána Ježíše se objevili dva muži a začali si s ním povídat.

Jednou šel Pán Ježíš na vysokou horu. Vzal s sebou jenom tři apoštoly, Petra, Jakuba a Jana. Když byli nahoře, najednou se Pán Ježíš proměnil. Šaty mu zbělely a celý krásně zářil. Vedle Pána Ježíše se objevili dva muži a začali si s ním povídat. Byli to Mojžíš a Eliáš.

Všichni tři apoštolové se velmi divili, co se to děje. Petr navrhl: „Pane Ježíši, moc se nám tu líbí. Co kdybychom tu zůstali? Postavíme tu tři stany. Jeden pro tebe, jeden pro Mojžíše a jeden pro Eliáše.“

Ještě Petr ani nedomluvil, když se z nebe ozval Boží hlas: „To je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte.“ Když se ale učedníci rozhlédli, neviděli kolem sebe nikoho, jen samotného Pána Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal Pán Ježíš učedníkům, aby o tom, co viděli, nikomu neříkali, dokud nevstane z mrtvých.

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

2. neděle postní

Téma:  Proměnění na hoře Tábor

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: 5 čokoládových mincí ve zlatém staniolu, které budou ležet před začátkem mše sv. v presbytáři na zemi - 2 poblíž oltáře, 1 u ambonu, 1 na schodech do presbytáře; šňůrka nebo stuha uvázaná nebo pověšená na ambonu

Promluva: "Dnes mám pro vás úkol jako pro detektivy: není tu náhodou něco, co sem nepatří? Hledejte jenom očima a nenápadně jako správní detektivové a přihlaste se, když něco objevíte. Jak se chová správný detektiv? Co umí? Dobře se kolem sebe dívá, nelení si přivstat, je neúnavný, nevzdává se v hledání v knihách, na internetu, nic pro něj není samozřejmé a obyčejné."

Až děti objeví všechny nepatřičnosti v presbytáři: "Určitě jste dnes dobře poslouchali, když jsem četl evangelium - Ježíš byl před apoštoly proměněn a ukázal se jim v Božské slávě. I my můžeme vidět Boží slávu tak jako apoštolové, nemusí nám být líto, že na horu Proměnění byli pozváni jen apoštolové. Když budeme dobří detektivové, tak jako před chvílí, uvidíme každý den jiný východ slunce (a pokaždé krásný!), jestliže si maličko přivstaneme... Uvidíme, jak krásně je vesmír barevný, když vypátráme na webu fotky z Hubbleova teleskopu... Uvidíme duhu na obloze atd."

MATERIÁLY PRO KATECHEZI:

Pracovní list 2. neděle postní, cyklus B Pracovní list 2. neděle postní, cyklus B, verze PdF 2. neděle postní, cyklus B 

a Dětský list (196 kB) Společenství rodičů od  sv. Vojtěcha

Proměnění na hoře Proměnění na hoře (JPG, 1 MB) 

Kartách pro katechezi si můžete přečíst zamyšlení, vymalovat obrázek, vyluštit křížovku a splnit týdenní úkoly!

Proč apoštolům hlas z nebe znovu potvrdil, kdo Ježíš je? A nezazněla tato slova už v evangeliích dříve? Čeká vás luštěnka To je můj milovaný Syn - možná vám na položené otázky odpoví!

 Pracovní list HORA

Omalovánka - 2. neděle postní, A Omalovánka - 2. neděle postní -  autorka je Soňa Häusl-Vad

VIDEONÁMĚTY:

Zajímavé podněty můžete shédnout na videokázání P. Romana Vlka z Vlčího doupěte

► Velmi pěkné video-výzvy na každou postní neděli přináší i Pastorační středisko Biskupství českobudějovického, informace k tématu najdete na stránkách prolidi.bcb