Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě mám rád. Já jsem tě zachránil před tvými nepřáteli. Nebudeš se klanět ničemu jinému mimo mne! Takto zní první přikázání desatera, které dostal Mojžíš od Boha.

Skutečně nemám jiné "bohy"? Nebo v mém srdci zabírá místo i něco jiného, kde by měl mít první místo Pán?

 

Evangelium:

3. neděle postní: Jan 2, 13 - 25 

Očištění chrámu

Nastal čas Velikonoc. To byla doba, kdy se mnoho poutníků z celého Izraele vydávalo na cestu do Jeruzaléma, protože zde stál jediný Boží chrám v celé zemi. Ježíš také putoval do Jeruzaléma na svátky. Chtěl navštívit chrám – příbytek Pána Boha, svého Otce.

Když přišel do Jeruzaléma, viděl na chrámovém nádvoří velký nepořádek a zmatek. Lidé se dohadovali a smlouvali o ceny za beránky, holuby a jiná zvířata, která chtěli obětovat Bohu za svoje hříchy. Směnárníci nervózně cinkali mincemi a nabízeli na výměnu zvláštní chrámové peníze. Ježíš viděl, že málokdo se skutečně zajímá o Pána Boha a o to, co od nás Pán Bůh skutečně chce. Pro Ježíše byl chrám místem, kde se může setkat se svým Otcem, Pánem Bohem. Nemohl se již déle na to tržiště dívat a velmi se rozzlobil. Začal obchodníky a směnárníky z chrámu svého Otce vyhánět.

Lidé se na něj zlobili: „Jak nám dokážeš, že máš právo toto udělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám a já ho ve třech dnech zase postavím.“ Nikdo těm slovům nerozuměl, ani Ježíšovi učedníci, kteří tu byli s ním. Pán Ježíš ale mluvil o chrámu svého těla. Jeho Tělo je jako chrám, ve kterém přebývá Bůh. Když Ježíše zabijí, bude to, jakoby zbourali chrám v Jeruzalémě. Ale on vstane třetího dne z mrtvých a bude opět živý.

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

Čtení:

Ex 20,1-17

Bůh vyhlásil deset velkých přikázání:

1/ "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě mám rád. Já jsem tě zachránil před tvými nepřáteli. Nebudeš se klanět ničemu jinému mimo mne."
"Nedělej si z ničeho jiného svého Boha."
2/ "Mluv o Bohu s úctou a opatrností."
3/ "Bůh určil jeden den ze sedmi za den odpočinku; považuj ho za jedinečný den."
4/ "Važ si svého otce a své matky."
5/ "Nezabíjej."
6/ "Manželé a manželky: musíte být jeden druhému úplně věrní."
7/ "Nebudeš krást."
8/ "Nebudeš lživě mluvit o druhých."
9/ "Nebudeš chtivě toužit po manželce, manželovi někoho jiného"
10/ "Nebudeš chtivě toužit po věcech, které mají ostatní lidé. Važ si toho, co máš ty..."

(Podle Ex 20,1-17; De 5 5,1-21)

Se svolením zpracováno podle knížky:
"Moje malá biblická krabička / Malé moudrosti z Bible",
kterou vydalo nakladatelství DORON

Dětské kázání:

3. neděle postní

Očištění chrámu

Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: 4 čtvrtky formátu A3 a na každé namalovaný usměvavý smajlík, z rubové strany mračící se smajlík. Ministranti je budou držet tak, aby na ně děti viděli.

Už jste někdy byli u někoho na návštěvě? Ke komu chodíte na návštěvu? Chodíte také k babičce a k dědečkovi? To je skoro jako domů... Na co tam těšíte?" Odpovědi budou různé a více méně materialistické, závěr je ale jednoznačný - těšíme se na to, bez čeho by nebyla návštěva návštěvou, co je skoro samozřejmé - na to, že se budou všichni usmívat, budou mít dobrou náladu, budeme si povídat a taky poslouchat jeden druhého. Že budeme spolu a bude nám dobře. "Dovedete si představit, že by někdo schválně byl na návštěvě a ničil dobrou náladu?" (Jedna či dva smajlíci se otočí) "To by bylo velmi smutné. A dovedete si představit, že by chuť se hádat, zlobit a ničit dobrou náladu přepadla zrovna vás? Zrovna by před vámi někdo snědl poslední kousek dortu a nevěděl, že jste na něj měli chuť...

Když mě přepadne chuť ničit dobrou náladu, chce se mi být protivný, ať už jsem doma nebo na návštěvě nebo ve škole nebo na ulici, měl bych se k takové zlé chuti zachovat tak, jako se zachoval Ježíš v chrámu v dnešním příběhu evangelia. Měl bych jí nemilosrdně vyhnat a vůbec jí neposlouchat! Radost je totiž nakažlivá, v té je mezi námi Bůh a proto stojí za to o ní i bojovat!

 

Materiály ke katechezi:

► Nedělní karty pro katechezi z ADKS

 

► Čím chce pro nás Ježíš být, když o sobě mluví jako o chrámu? Dozvíte se to v dnešní luštěnce s názvem Zbořte tento chrám! Vyrobilo ADKS v Praze.

► Dětský list pro katechezi (47 kB); Dětský list PDF (47 kB) 

► Desatero - hra (JPG, 2 MB)  - Desatero si můžeš zopakovat poskládáním obrázků a textu formou hry "domino"

Desatero - hra

 

Videonáměty:

► nesmíme zapomenout na videokázání P. Romana Vlka z Vlčího doupěte!

►  Webové stránky katechetického střediska Českobudějovického biskupství prolidi.online nabízejí katechezi pro mladší děti:

►  Webové stránky katechetického střediska Českobudějovického biskupství prolidi.online nabízejí katechezi pro starší děti (přidáme po zvěřejnění)

► Seleziáni Zlín nabízeí také zamyšlení k 3. neděli postní:

► Bratři Cúthovi z farnosti Neratovice ve spolupráci se SHM Klubem Neratovice v době lockdownů natočili videa k nedělím cyklu B: