Někteří z poutníků, kteří přišli do Jeruzaléma slavit velikonoční svátky, chtěli vidět Pána Ježíše. Přišli za Filipem a řekli mu: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ Filip to řekl Ondřejovi a společně šli za Pánem Ježíšem.

Ježíš jim na to řekl: „Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Když však zemře, může být užitečné – vyroste z něj nové obilí. Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje a Pán Bůh bude s ním. Přišel jsem na svět, abych mluvil o svém Otci. Otče, oslav své jméno!“

Tu se ozval z nebe hlas: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Někteří lidé, kteří tam stáli, říkali, že zahřmělo, jiní říkali: „To k němu promluvil anděl.“ Pán Ježíš jim na to řekl: „Tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám.“

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

 

Dětské kázání:

5. neděle postní

Jan 12,32

Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: vlečné lano z auta

Promluva: "Co to je? - děti mohou hádat s nápovědou rodičů, zvlášť tatínků. Je to vlečné lano, které vozíme v kufru auta, když by se nám auto rozbilo a nejelo dál. Už se vám to někdy stalo nebo jste alespoň viděli dvě auta, která byla spojená takovým tlustým lanem a to první táhlo to druhé? V takové situaci zastaví někdo laskavý a přiváže si za sebe auto, které se rozbilo nebo mu došel benzin a odtáhne ho domů, protože rozbité auto nemůže samo dojet domů.

I my všichni jsme díky svým malým i větším hříchům takovými rozbitými auty u silnice. Sami nejsme schopni dojet domů k našemu nebeskému tatínkovi, který na nás čeká. A Ježíš je ten, kdo si nás přiváže za sebe a dotáhne nás tam. Můžeme se na něj spolehnout, protože nám to slíbil. A Ježíš vždycky splní to, co slíbil."

 

Materiály pro katechezi:

Pracovní list, Pracovní list ve verzi Pdf (36 kB)Pracovní list í, cyklus

 

Připravit půdu rozsévači

  • Postní projekt s fotografiemi inspirovaný podobenstvím o rozsévači. Zaměřit se chceme na to, jak "evangelizovat" - připravit "půdu" ve svém srdci a ve svém okolí, aby v ní mohlo "zakořenit" Boží slovo. Účastníci budou během postní doby "obdělávat pole". Na každý týden je vybrána jedna oblast života, na kterou se aktivity zaměřují.
  • K zrealizování tohoto projektu potřebujete: Popis projektuFotografický návod a další
  • Fotografie k týdnům: (po rozkliku se zvětší)

1. týden:  2. týden:  3. týden:  4. týden

5. týden:  6. týden:  7. týden: 

Tyto materiály se svolením použity
Katechetického střediska v Brně.

 

 

Videonáměty:

► Dobrým podnětem jsou i videokázání P. Romana Vlka z Vlčího doupěte!

►  Webové stránky katechetického střediska Českobudějovického biskupství prolidi.online nabízejí katechezi pro mladší děti:

►  Webové stránky katechetického střediska Českobudějovického biskupství prolidi.online nabízejí katechezi pro starší děti: 

► Seleziáni Zlín nabízejí také zamyšlení ke 5. neděli postní:

► Bratři Cúthovi z farnosti Neratovice ve spolupráci se SHM Klubem Neratovice v době lockdownů natočili videa k nedělím cyklu B: