Ilustrační obrázek se svolením převzat z hnihy:
L. Ribbonsové: Bible ke křtu,
kterou vydalo KNA v roce 2014.

Když byl Pán Ježíš ukřižován, začali se učedníci bát o své životy. Dál se scházeli a vzpomínali na Pána Ježíše, ale dělali to tajně. Dokonce zamykali i dveře, aby se k nim nikdo nemohl dostat.

Jednou byli všichni spolu, jen Tomáš s nimi nebyl. Vtom se mezi nimi objevil Pán Ježíš. Učedníci se polekali, protože ho nemohli poznat. Pán Ježíš jim ale řekl: „Nebojte se!“ 1. Pak jim ukázal svoje ruce, na kterých byly vidět rány od hřebů a svůj probodnutý bok. Když učedníci Pána Ježíše poznali, měli velikou radost.

Druhý den vypravovali učedníci Tomášovi, co zažili, ale on jim nevěřil. Řekl jim: „Dokud sám Pána Ježíše neuvidím živého, nebudu tomu věřit.“

Za týden byli zase všichni spolu, tentokrát i s Tomášem. Pán Ježíš za nimi znovu přišel. Pozdravil je a vyzval Tomáše: „ Podívej se na mě. Poznáváš mě?“ Jakmile Tomáš Pána Ježíše uviděl, měl velikou radost a řekl: „Ty jsi Pán Ježíš. Teď už věřím, že jsi vstal z mrtvých. Proto budu dělat už jenom to, co chceš ty. “

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

2. neděle velikonoční

Téma: Jan 20,22-23

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: lístek na MHD, magnetická tabule, na kterou se píše lihovými fixami - bude pomalovaná mračícími se smajlíky, hadr namočený do lihu či benzínu

Promluva: "Určitě znáte lístek na tramvaj, někdy ho rodiče používají, abyste mohli jet tramvají nebo autobusem. Takový lístek je vlastně vstupenka do autobusu, metra nebo tramvaje. A aby byla vstupenka platná, musí být v pořádku. Nesmí být počmáraná, špinavá potrhaná....

Naše srdce nám Bůh stvořil jako vstupenku do jeho království. Ale se srdcem je to těžší než s lístkem v tramvaji. Život je delší než ta chvíle, kdy někam jedeme a neumíme zůstat celou dobu čistí. Zašpiníme si ho tak jako se zašpinila tato tabule. A ať se snažíme sebevíc, nejde naše vztekání, naše lenost, naše špatné skutky nijak vymazat. (Prstem lihovka nejde smazat). Bůh ale takovou moc má a předal ji i svým apoštolům, kteří jí předali kněžím a rád naše srdce očistí tak, jako by bylo úplně nové.(Ke slovu přijde hadřík namočený v technickém lihu)."

MATERIÁLY PRO KATECHEZI:

 

VIDEONÁMĚTY: