8. 10. 2018 , GaS

28. neděle v mezidobí, cyklus B

28. neděle v mezidobí, cyklus B

- námět na dětskou nedělní katechezi

Když se jednou chystal Pán Ježíš na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře, co musím dělat, abych mohl přijít do nebe?“

Pán Ježíš mu odpověděl: „Musíš poslouchat přikázání: Nezabiješ, nepokradeš, nebudeš lhát, nebudeš podvádět, poslouchej svého otce i matku!“

Ten člověk mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem odmalička zachovával.“ Pán Ježíš se na něho s láskou podíval a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a peníze rozdej chudým. Potom budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě.“

Ten člověk zesmutněl a zarmoucen odešel, protože měl mnoho majetku. Pán Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo jsou bohatí. Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

28. neděle v mezidobí

Téma: Prodej všechno, co máš a následuj mě!

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: malé čokolády v počtu: děti na mši x 2

Promluva: Děti dostanou v úvodu každý jednu čokoládu. Může na ně čekat v lavici nebo jí dostanou od ministranta u vchodu do kostela. Při promluvě budou vyzvány, aby přišly k oltáři a vrátily svou čokoládu. Jakmile jí všechny vrátí, dostanou obratem každý dvě.

Následovat Ježíše se zdá někdy nesnadné a obtížné – v neděli dopoledne si nemohu dělat co chci, protože jdeme do kostela. Jakmile se ale vydám dobrovolně s Ježíšem na cestu, odevzdám mu část svého bohatství (což bývá nejčastěji volný čas), on mi vše několikanásobně vrátí a vynahradí.

 


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli 

Aktualizováno

Adventní materiály (6.12.2019, 22:35)

Adventní materiály
Aktivity pro dobu adventní si připravila nejen naše redakce, ale také kupříkladu Pastorační středisko AP nebo...

Na cestě za svobodou (14.11.2019, 8:32)

Na cestě za svobodou
V těchto dnech si připomínáme výročí Sametové revoluce. Už 30 let je naše země na cestě k demokracii a svobodě.

Vitráže říjnových svatých (26.10.2019, 22:15)

Vitráže říjnových svatých
Ozdobte si s námi okna vitrážemi světců a světic, které si připomínáme a oslavujeme v měsíci říjnu. I když třeba zrovna...

Příběh české princezny (26.10.2019, 17:22)

Příběh české princezny
Okouzlující příběh svaté Anežky České, té nejchudší, ale také nejpodivuhodnější české princezny, si můžete nově přečíst...

Dušičky - vzpomínka na zemřelé (21.10.2019, 10:20)

Dušičky - vzpomínka na zemřelé
Jak prožít toto téma s dětmiZvláště začátkem listopadu vzpomínáme na ty naše blízké, kteří již zemřeli. Modlíme se za...

Lampióny (21.10.2019, 10:20)

Lampióny
Dny se zkracují, večer se stmívá stále dříve a doba svatomartinských (ale i jiných) lampiónových průvodů se přibližuje....