Za Ježíšem přišel jeden malomocný člověk a na kolenou ho prosil: „Ty máš moc mě uzdravit, jestli chceš. Prosím tě, uzdrav mě.“ Pánu Ježíši bylo malomocného líto, a proto mu řekl: „Chci, buď zase zdravý.“

A malomocný byl hned zdráv. Pán Ježíš mu přísně nakázal, aby o tom nikomu neříkal. Pak ho poslal: „Běž ke knězi a poděkuj Pánu Bohu za své uzdravení.“

Ten muž odešel, ale začal všude rozhlašovat, že mu Pán Ježíš pomohl. Pán Ježíš už tedy nechodil po městě, ale zůstával na opuštěných místech. Přesto za ním odevšad chodili lidé, aby je uzdravil.

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)
 

Dětské kázání:

6. neděle v mezidobí

Téma: Mk 1,40-42, Ježíš přišel, aby spasil všechny, i "nečisté"

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: pomocník, který bude mít velmi špinavé ruce (ideálně by mohl mít i trochu hereckých schopností - před dětmi si čichnout ke špinavým rukám a odvrátit se - dát najevo, že nevoní) - stačí potřít papír černým pastelem, ruce se od něj báječně ušpiní a následně dobře umyjí.

Promluva: "Pamatuje si někdo z dětí, o čem jsme si povídali minulou neděli? O podané ruce! Dnes jsem vám přivedl pomocníka..., ale podívejte se na jeho ruce! Ten je má ale špinavé! Podali byste mu ruku? (Děti by měly dojít k odpovědi - podali, ale až by si je umyl.) Velmi správně! Neposlali byste ho pryč, neutekli byste před ním, ale poslali byste si je umýt. A co kdyby to neuměl nebo nemohl? Opět velmi správně! Pomohli byste mu. A na to byste si museli pozvat i třeba někoho na pomoc.

Někdy jsou ale lidé umazaní ne od špíny na ulici, ale od hříchu - třeba nám ublížili, nechtěli se s námi kamarádit, byli na nás zlí. I o jejich hříchu platí to, co jsme si povídali o špíně na rukou.

Protože Ježíš přišel spasit všechny, čisté i nečisté. Ty kteří voní, jsou umytí a i ty druhé. Ty kteří jsou hodní, i ty, kteří zlobí."


Ke katechezi:

 

Videonáměty:

  • Webové stránky střediska prolidi.online nabízejí katechezi pro mladší děti:

  • Bratři Cúthovi z farnosti Neratovice ve spolupráci se SHM Klubem Neratovice v době lockdownů natočili videa k nedělím cyklu B: