4. 3. 2019 , AKr, GaS

1. neděle postní, cyklus C

1. neděle postní, cyklus C

- námět pro dětskou nedělní katechezi

Pán Ježíš odešel na poušť. Chtěl se tam modlit, aby mu Pán Bůh pomáhal, až bude lidem o něm povídat. Na poušti byl čtyřicet dní, a protože tam nic nejedl, měl hlad. Najednou k němu přišel Ďábel a řekl mu: „Podívej se, ty jsi přece Syn Boží. Můžeš si tedy z kamenů, co se tu válí, udělat jídlo.“

Pán Ježíš mu na to odpověděl: „Ne, jsi zlý, nebudu tě poslouchat. Bůh mi dává sílu, abych hlad vydržel.“ Potom vzal Ďábel Pána Ježíše s sebou na vrchol chrámu a řekl mu: „Skoč dolů. Když jsi Syn Boží, tak se ti přece nic nestane.“ Pán Ježíš mu na to zase odpověděl: „Ne, jsi zlý, nebudu tě poslouchat.“ Nakonec Ďábel ukázal Pánu Ježíši celý svět a řekl mu: „To všechno ti může patřit, když se mi pokloníš a budeš mi sloužit.“

Pán Ježíš mu ale řekl: „Jdi pryč! Jsi zlý, nebudu tě poslouchat a nikdy se ti nepokloním. Sloužit budu jedině Pánu Bohu.“ Tak Pán Ježíš Ďábla zahnal.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI: z dílny redakce deti.vira.cz

 

 

 

 

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

 

Ukázka z webu KANÁN převzata se svolením níže:

CESTA POUŠTÍ: Naše postní cestička nám připomíná poušť, kde žil Pán Ježíš 40 dní. I postní doba je tak dlouhá. Na obrázku je poušť. Každý den večer se můžeme zamyslet, zda se nám povedlo plnit naše předsevzetí a nalepit na poušť kytičku nebo zvířátko a tím ji oživit, proměnit v živou a veselou přírodu a udělat tím radost Pánu Ježíši a ostatním lidem. 

             

AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

Aktualizováno

Adventní materiály (6.12.2019, 22:35)

Adventní materiály
Aktivity pro dobu adventní si připravila nejen naše redakce, ale také kupříkladu Pastorační středisko AP nebo...

Na cestě za svobodou (14.11.2019, 8:32)

Na cestě za svobodou
V těchto dnech si připomínáme výročí Sametové revoluce. Už 30 let je naše země na cestě k demokracii a svobodě.

Vitráže říjnových svatých (26.10.2019, 22:15)

Vitráže říjnových svatých
Ozdobte si s námi okna vitrážemi světců a světic, které si připomínáme a oslavujeme v měsíci říjnu. I když třeba zrovna...

Příběh české princezny (26.10.2019, 17:22)

Příběh české princezny
Okouzlující příběh svaté Anežky České, té nejchudší, ale také nejpodivuhodnější české princezny, si můžete nově přečíst...

Dušičky - vzpomínka na zemřelé (21.10.2019, 10:20)

Dušičky - vzpomínka na zemřelé
Jak prožít toto téma s dětmiZvláště začátkem listopadu vzpomínáme na ty naše blízké, kteří již zemřeli. Modlíme se za...

Lampióny (21.10.2019, 10:20)

Lampióny
Dny se zkracují, večer se stmívá stále dříve a doba svatomartinských (ale i jiných) lampiónových průvodů se přibližuje....