- námět pro dětskou nedělní katechezi

Pán Ježíš odešel na poušť. Chtěl se tam modlit, aby mu Pán Bůh pomáhal, až bude lidem o něm povídat. Na poušti byl čtyřicet dní, a protože tam nic nejedl, měl hlad. Najednou k němu přišel Ďábel a řekl mu: „Podívej se, ty jsi přece Syn Boží. Můžeš si tedy z kamenů, co se tu válí, udělat jídlo.“

 

Pán Ježíš mu na to odpověděl: „Ne, jsi zlý, nebudu tě poslouchat. Bůh mi dává sílu, abych hlad vydržel.“ Potom vzal Ďábel Pána Ježíše s sebou na vrchol chrámu a řekl mu: „Skoč dolů. Když jsi Syn Boží, tak se ti přece nic nestane.“ Pán Ježíš mu na to zase odpověděl: „Ne, jsi zlý, nebudu tě poslouchat.“ Nakonec Ďábel ukázal Pánu Ježíši celý svět a řekl mu: „To všechno ti může patřit, když se mi pokloníš a budeš mi sloužit.“

Pán Ježíš mu ale řekl: „Jdi pryč! Jsi zlý, nebudu tě poslouchat a nikdy se ti nepokloním. Sloužit budu jedině Pánu Bohu.“ Tak Pán Ježíš Ďábla zahnal.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI: z dílny redakce deti.vira.cz

 

 

 

 

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.

 

Ukázka z webu KANÁN převzata se svolením níže:

CESTA POUŠTÍ: Naše postní cestička nám připomíná poušť, kde žil Pán Ježíš 40 dní. I postní doba je tak dlouhá. Na obrázku je poušť. Každý den večer se můžeme zamyslet, zda se nám povedlo plnit naše předsevzetí a nalepit na poušť kytičku nebo zvířátko a tím ji oživit, proměnit v živou a veselou přírodu a udělat tím radost Pánu Ježíši a ostatním lidem. 

             

AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz