Ježíš odešel na poušť. Chtěl se tam modlit, aby mu Pán Bůh pomáhal, až bude lidem o něm povídat. Na poušti byl čtyřicet dní, a protože tam nic nejedl, měl hlad. Najednou k němu přišel Ďábel a řekl mu: „Podívej se, ty jsi přece Syn Boží. Můžeš si tedy z kamenů, co se tu válí, udělat jídlo.“

Pán Ježíš mu na to odpověděl: „Ne, jsi zlý, nebudu tě poslouchat. Bůh mi dává sílu, abych hlad vydržel.“ Potom vzal Ďábel Pána Ježíše s sebou na vrchol chrámu a řekl mu: „Skoč dolů. Když jsi Syn Boží, tak se ti přece nic nestane.“ Pán Ježíš mu na to zase odpověděl: „Ne, jsi zlý, nebudu tě poslouchat.“ Nakonec Ďábel ukázal Pánu Ježíši celý svět a řekl mu: „To všechno ti může patřit, když se mi pokloníš a budeš mi sloužit.“

Pán Ježíš mu ale řekl: „Jdi pryč! Jsi zlý, nebudu tě poslouchat a nikdy se ti nepokloním. Sloužit budu jedině Pánu Bohu.“ Tak Pán Ježíš Ďábla zahnal.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz


DALŠÍ MATERIÁLY  PRO KATECHEZI (k evangeliu):

VIDEONÁMĚTY: