Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Tentokrát se s Časopisem Duha nepodíváme do konkrétní země, ale představíme vám projekt MOST. Že nevíte, co to je? Každé písmeno je zkratkou jednoho slova. M znamená modlitbu, O je odříkání, S služba a T je tvořivost. Ke každému slovu najdete krátké vysvětlení a pár nápadů, jak se do „stavění“ takového mostu pustit.

 Dobrá zpráva, děti, je, že MOST můžete stavět kdekoli – doma, ve farnosti, v misijním klubku. 

 

M - modlit se za potřebné v jiných částech světa
O - odříct si něco pro děti v misiích
S - přiložit ruku k dílu 
T - uspořádat třeba misjní jarmak z věcí, které samy vyrobíte

Řadu námětů pro slavení Misijní neděle – přímluvy, komentář k obětním darům a texty misijní vigilie spolu s dalšími návrhy nejrůznějších akcí a aktivit je najdete na webu www.missio.cz

"Neuzavírejme si srdce svými malými starostmi, ale rozšiřme ho na horizonty celého světa." Papež František

 

Ukázka se svolením přejata z knihy Kateřiny Šťastné: Misionářka lásky, již vydalo nakladatelství Paulínky.