Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. 

MISIJNÍ KLUBKA

Nadšených mladých misionářů je v naší zemi již přes dva tisíce ve více jak 150 Klubkách, která jsou rozesetá po celé republice. Snaží se aktivně pomáhat dětem v misijních zemích a s pomocí svých vedoucích se zapojují do různých tvořivých aktivit ve svém okolí. 

Řadu námětů pro slavení Misijní neděle – přímluvy, komentář k obětním darům a texty misijní vigilie spolu s dalšími návrhy nejrůznějších akcí a aktivit je najdete na webu www.missio.cz, konkrétně k misijní neděli 22. října 2023.

"Neuzavírejme si srdce svými malými starostmi, ale rozšiřme ho na horizonty celého světa" 

(Papež František)


PROJEKT MOST

Tentokrát se s Časopisem Duha nepodíváme do konkrétní země, ale představíme vám projekt MOST. Že nevíte, co to je? Každé písmeno je zkratkou jednoho slova. M znamená modlitbu, O je odříkání, S služba a T je tvořivost. Ke každému slovu najdete krátké vysvětlení a pár nápadů, jak se do „stavění“ takového mostu pustit.

Dobrá zpráva, děti, je, že MOST můžete stavět kdekoli – doma, ve farnosti, v Misijním klubku. 

M - modlit se za potřebné v jiných částech světa
O - odříct si něco pro děti v misiích
S - přiložit ruku k dílu 
T - uspořádat třeba misjní jarmak z věcí, které samy vyrobíte


Misionářkou byla také Matka Tereza, přinášíme vám ukázku z jedné knihy pro děti o jejím životě - a další významnou ženou - patronkou misií je mimo jiné svatá Terezie z Lisieux, o které jsme nedávno uveřejňovali článek.

Ukázka se svolením přejata z knihy Kateřiny Šťastné:
Misionářka lásky, již vydalo nakladatelství Paulínky.