Milé děti, milí rodiče,
vstupujeme do postního období.
Popeleční středa je prvním dnem postní doby, která trvá čtyřicet dnů.
Prožíváme ji jako přípravu na Velikonoce.
Zkuste si tento čas procházet s Ježíšem.
Pokud se vám povede každý den udělat něco pro radost ostatních nebo si přečíst něco z Bible,
překonat sám sebe nebo se s někým smířit, vybarvěte si příslušný dílek!

Ilustrační obrázek se svolením převzat z webu www.kanan.cz

I. POSTNÍ CESTA 

V katolických kostelech lidé v tento den dostávají na čelo znamení kříže, které jim uděluje kněz popelem ze spálených ratolestí požehnaných na Květnou neděli předchozího roku. Říká při tom větu „Pamatuj, že prach jsi a v prach se navrátíš“ nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“. Pro dospělé je tento den také dnem přísného postu – nejedí maso a neměli by se přejídat. Děti sice tento přísný půst od jídla dodržovat nemusí, ale stejně tak jako dospělí se mohou snažit o bližší poznání Pána Ježíše a obrácení k němu.

Připravili jsme pro vás postní cestu, kterou procházíme s Ježíšem. Pokud se ti povede každý den se pomodlit, nebo udělat něco pro radost ostatních nebo si přečíst něco z (dětské) Bible, překonat sám sebe nebo se s někým smířit, vybarvi si příslušný dílek.

Základem křesťanského života není nějaké morální cvičení za účelem zlepšení svého charakteru a chování, ale připravenost následovat Krista v našem konkrétním životě. On je pro každého z  nás osobně cestou k naplnění, k Bohu. Proto je v první řadě třeba Krista nejprve osobně poznávat. Naše jednání je až důsledkem a odpovědí na setkávání s Kristem... Tato postní cesta tedy může být cestou s Kristem, kdy ho poznáváme a na základě toho jednáme...

Dvě varianty: postní cesta k vlastnímu dokreslení Cesta k dokreslení  nebo postní cesta k vybarvování Cesta - s dokreslenými obrázky


II. OBTISKY NOHOU CELOU POSTNÍ DOBOU

Šablona pro barvy na sklo

Cesta postní dobou je obrázkový pomocník pro děti, které chtějí Ježíše doprovodit až k oslavě jeho vzkříšení. Pod textem najdete ke stažení dva obrázky. Na jednom jsou samé stopy bosých nohou, na druhém různé obrázky. Cesta je vhodná ke zpracování slupovacími barvami na sklo, ale je také možné jednotlivé obrázky vybarvovat, vystříhat a lepit na samostatný papír.

Začínáme na Popeleční středu příslušným obrázkem. Ve všední dny lepíme každý den jednu stopičku, pro každou neděli je připraven kostelík, ve kterém se přibývajícími postními nedělemi zvyšuje počet oken. Květná neděle má samostatný obrázek, od pondělí do středy svatého týdne dáváme opět stopičky. Pro Zelený čtvrtek - den, kdy Ježíš naposledy večeřel s učedníky - je obrázek chleba a vína, které Ježíš právě tehdy poprvé proměnil ve své Tělo a Krev. Velký pátek, den Ježíšova utrpení, kdy za nás zemřel na kříži, má obrázků více - lepíme kříž a vedle něho hrob zavalený kamenem a vojáky, kteří hrob hlídali. Pozor - kámen se bude odlepovat, až začneme slavit Ježíšovo vzkříšení! Pro tento den je připraven anděl, kterého nalepíme místo sloupnutého kamene, a dva učedníci se dvěma ženami, kteří jako první zjistili, že Ježíš už ve hrobu není. Jestlipak znáte jejich jména?

Šablony ke stažení: Díl A Dílek A  Díl B - stopy Dílek B - stopy 

Autorka: Gabriela Suchlová


POSTNÍ CESTA - barevná mozaika

"KDYŽ SVĚT KOLEM BAREVNÝ JE, HNED SE NA NĚM LÉPE ŽIJE!

Jako postní cestu můžete použít i některý z  Omalovánkových postních kruhů.  Obrazce můžete využít jako "motivační cestu" pro postní dobu: když se dětem povede nad sebou vyhrát, někoho potěšit nebo udělat něco hezkého, kousek obrazce si vybarví. Děti mohou sledovat, jak svými dobrými skutky prozařují svět.


Související texty k tématu Postní doba
na webu vira.cz a pastorace.cz:


Postní doba - základní a shrnující informace
Popeleční středa Význam, původ...
Postní doba – nutné zlo? Pochmurný čas 
Pravidla pro postní dobu, smysl a praxe postu (na webu pastorace.cz)
Další texty k tématu postní doba, půst zde