Jdeme s Ježíšem křížovou cestou - to je sešitek, který vydal již před lety časopis Duha. Sice jde již o starší vydání, ale stále je velmi inspirativní. Přinášíme vám se svolením redakce a autorů možnost vyzkoušet si tuto křížovou cestu s dětmi.

Ke stažení:  Jdeme s Ježíšem křížovou cestou, se svolením převzat z časopisu DUHA.

Díky laskavému svolení dcery akademického malíře Ladislava Záborského a Márii Záborské i sester de Notre Dame z Nového Města nad Váhem v ní najdete netradiční obrazy křížové cesty. Křížová cesta začíná Ježíšovou poslední večeří, zahrnuje Jidášovu zradu, Petrovo zapření a končí u otevřeného hrobu. Obrazy jsou originální a ještě originálnější mohou být texty, které si k nim sami dopíšete.

Křížovou cestu si můžete předem připravit a pak se společně pomodlit. Nezáleží na tom, zda budete mít jednotlivá zastavení rozmístěná po bytě nebo půjdete společně s ostatními křížovou cestu ve vašem farním kostele nebo v přírodě. Důležité je, že vaše modlitba bude od srdce.

► Další podněty ke křížovým cestám z redakce deti.vira.