V časopisu DUHA, vyšel již před mnoha lety sešitek Jdeme s Ježíšem křížovou cestou. Tento sešitek je vlastně jen malá knížečka s křížovou cestou a velmi se nám líbí. Díky laskavému svolení dcery akademického malíře Ladislava Záborského a Márii Záborské i sester de Notre Dame z Nového Města nad Váhem v ní najdete netradiční obrazy křížové cesty. 

Začíná Ježíšovou poslední večeří, zahrnuje Jidášovu zradu, Petrovo zapření a končí u otevřeného hrobu. Obrazy jsou originální a ještě originálnější mohou být texty, které si k nim sami dopíšete.

Křížovou cestu si můžete předem připravit a pak se společně pomodlit. Nezáleží na tom, zda budete mít jednotlivá zastavení rozmístěná po bytě nebo půjdete společně s ostatními křížovou cestu ve vašem farním kostele nebo v přírodě. Důležité je, že vaše modlitba bude od srdce.

Další podněty ke křížovým cestám z redakce deti.vira