Víte, co je to hřivna a v jaké souvislosti o ní mluví Pán Ježíš v podobenství o zakopané hřivně? Vše se dozvíte v našem obrázkovém příběhu, který jsme připravili ve spolupráci s nakladatelstvím Paulínky. O tom, jak tři služebníci naložili se svěřeným majetkem svého pána, se můžete dočíst hned dvojjazyčně a pak se můžete zamyslet, co dobrého Bůh vložil právě do vašich životů :)

Ještě předtím si ale můžete vyprávění najít a přečíst v Bibli a vyplnit si k němu náš komixový pracovní list. Pokud si s ním poradíte sami, mohou si dospělí mezitím přečíst katechezi papeže Františka k tématu svěřených hřiven na webu Pastorace.cz. 

Česko-anglické omalovánkové sešity Zakopaná hřivna a Skrytý poklad vydalo nakladatelství Paulínky.
Text: Bertha Sofía Pitalúa Quiñonez, ilustrace: José Herney Repizo Correa

Kliknutím na obrázek ho otevřete v novém okně v tiskové kvalitě.

 

 

Lukáš klidně a vesele odjel. Luke left calm and happy
Pracovník, který dostal pět milionů, začal hned podnikat a získal dvojnásobek Then, the worker who received five million dollars began to work and he doubled the money.
Pracovník, který dostal dva miliony, také investoval a získal další dva miliony korun. The worker that had received two million dollars also worked, and he doubled the money.
Naopak ten, který dostal jeden milion korun, měl strach, proto nic neudělal a radši peníze zakopal do země. On the other hand, the worker that had received a million dollars was afraid, and he didn't do anything, but rather hid the money in the ground.

 

 

 

Ale ustrašenému pracovníkovi vynadal a vyhodil ho z práce. But he scolded the fearful worker, and fired him from his work.
BŮH DAROVAL KAŽDÉMU ČLOVĚKU SCHOPNOSTI, ABY JE MOHL VYUŽÍVAT, A PŘISPÍVAT TAK K VYTVÁŘENÍ LEPŠÍHO SVĚTA. God has given each person certain qualities to put into practice and contribute in this way to the making of a better world.