Ilustrační obrázek se svolením převzat z hnihy:
L. Ribbonsové: Bible ke křtu,
kterou vydalo KNA v roce 2014.

Ježíš šel se svými učedníky do Jeruzaléma. Když přišli k jedné vesnici, která už byla blízko Jeruzaléma, poslal Pán Ježíš dva učedníky do té vesnice. Řekl jim: „Ve vesnici najdete uvázané oslátko. Odvažte ho a přiveďte ke mně.“

Učedníci šli a přivedli oslátko k Pánu Ježíši. Ježíš si na něj sedl a jel na něm do Jeruzaléma.

Kolem cesty stálo mnoho lidí. Vítali Ježíše, prostírali mu na cestu své pláště, mávali mu zelenými větvičkami a volali: „Sláva!“

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

Květná neděle

Téma: Flp 2,9-11

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: fotografie skupiny dětí

Promluva: "Jak se pozná král? (Asi podle koruny, oblečení, bydlí na královském hradě...) Jak se pozná královský syn, budoucí král? (Asi zase podle vnějších atributů...) Ale jak ho poznáme mezi ostatními dětmi, když bude ve škole, když si bude hrát s kamarády? (ukázat rekvizitu) To znamená, že krále nepoznáme vždy jen podle šatů, koruny a královského sídla, ale podle toho, že to o sobě řekne a bude-li pravdomluvný, můžeme mu to uvěřit a hlavně podle toho, že až přijde jeho tatínek král, zavolá na něj a tak se k němu přizná.

I Ježíš řekl o sobě, že je Boží syn (a to je daleko víc než být král) a protože mluvil vždy jen pravdu, můžeme mu to naprosto věřit. I k němu se přiznal při křtu v Jordánu jeho tatínek Bůh a řekl o něm, že je to jeho syn. Ježíš je král a Bůh i když ho bičovali, nechali nést kříž, posmívali se mu. Ani Boha nelze poznat jen podle božského oblečení, vojska... Bůh je ten, kterého nemůže nikdo porazit, protože i když Ježíše zabili, on vstal z mrtvých.

NÁMĚTY PRO KATECHEZI:

Pracovní list Pracovní list (49 kB)

Květná neděle - doplň správná slova Květná neděle - doplň správná slova (JPG, 112 kB)

►Dále si můžete k vytištění stáhnout "Pašije v obrázcích" - list A a list B

Pašije ve formě prezentace se svolením přejaté z webu kanan.cz

Omalovánka Ježíš vjíždí na oslátku se svolením převzat z webu kanan.cz

Karty pro katechezi z Pastoračního střediska AP z dílny Lenky Jeřábkové mají název "Olej pro Ježíše" 

Barevný komix pro menší děti se svolením převzat z webu kanan.cz a tentýž Komix k vybarvení

Pracovní listy RATOLESTI se svolením převzaty z webu kanan.cz

Další podněty z redakce ke Květné neděli najdete v Kalendáři

Kvízová hra ke všem postním nedělím cyklu B z dílny Lenky Jeřábkové a Katechetického střediska při AP v Praze

VIDEONÁMĚTY:

► Velmi pěkné video-výzvy na každou postní neděli přináší i Pastorační středisko Biskupství českobudějovického, informace k tématu najdete na stránkách prolidi.bcb

Katecheze Dobrého pastýře pro malé děti s ovečkou

S biblickými postavičkami najdete katechezi také hezky zpracovanou od Spoločnosťi Božieho Slova

► Katecheze ke Květné neděli Jaroslava Rašovského

Ukázka z knížky Bible ke křtu, kterou napsala Lizzie Ribbonsová a ilustrovala Paola Bertolini Grudina, zpracována díky svolení Karmelitánského nakladatelství