Ilustrační obrázek se svolením převzat z hnihy:
L. Ribbonsové: Bible ke křtu,
kterou vydalo KNA v roce 2014.

Ježíš šel se svými učedníky do Jeruzaléma. Když přišli k jedné vesnici, která už byla blízko Jeruzaléma, poslal Pán Ježíš dva učedníky do té vesnice. Řekl jim: „Ve vesnici najdete uvázané oslátko. Odvažte ho a přiveďte ke mně.“

Učedníci šli a přivedli oslátko k Pánu Ježíši. Ježíš si na něj sedl a jel na něm do Jeruzaléma.

Kolem cesty stálo mnoho lidí. Vítali Ježíše, prostírali mu na cestu své pláště, mávali mu zelenými větvičkami a volali: „Sláva!“

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

Dětské kázání:

Květná neděle

Téma: Flp 2,9-11

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: fotografie skupiny dětí

Promluva: "Jak se pozná král? (Asi podle koruny, oblečení, bydlí na královském hradě...) Jak se pozná královský syn, budoucí král? (Asi zase podle vnějších atributů...) Ale jak ho poznáme mezi ostatními dětmi, když bude ve škole, když si bude hrát s kamarády? (ukázat rekvizitu) To znamená, že krále nepoznáme vždy jen podle šatů, koruny a královského sídla, ale podle toho, že to o sobě řekne a bude-li pravdomluvný, můžeme mu to uvěřit a hlavně podle toho, že až přijde jeho tatínek král, zavolá na něj a tak se k němu přizná.

I Ježíš řekl o sobě, že je Boží syn (a to je daleko víc než být král) a protože mluvil vždy jen pravdu, můžeme mu to naprosto věřit. I k němu se přiznal při křtu v Jordánu jeho tatínek Bůh a řekl o něm, že je to jeho syn. Ježíš je král a Bůh i když ho bičovali, nechali nést kříž, posmívali se mu. Ani Boha nelze poznat jen podle božského oblečení, vojska... Bůh je ten, kterého nemůže nikdo porazit, protože i když Ježíše zabili, on vstal z mrtvých.

 

Náměty pro katechezi:

Všechny materiály ke Květné neděli najdete zde

 

 Pracovní list Pracovní list

 Květná neděle - doplň správná slovaKvětná neděle - doplň správná slova

► Omalovánka Ježíš vjíždí na oslátku se svolením převzat z webu kanan.cz

► Katecheze - varianta B, autoři: Lenka Jeřábková, David Žofák, Magda Chladimová

► Barevný komix pro menší děti se svolením převzat z webu kanan.cz a tentýž Komix k vybarvení

► Pracovní listy RATOLESTI se svolením převzaty z webu kanan.cz

► Jako průvodce Velikonocemi již od Květné neděle můžete použít také:

Velikonoční kříž:

    (obrázky se po rozkliku zvětší)

- jednoduchá obrazová pomůcka pro menší děti, autorka Adéla Szymiková

Velikonoční kříž slouží k rozstříhání a překládání po jednotlivých událostech Svatého týdne, pro přehlednost přikládáme obrázky, jak by se měl kříž otevírat a stříhat: kříž stříháme jen po plných čárách, přerušované čáry jsou určeny k překladu. Po rozkliku se obrázek zvětší.

Na Květnou neděli:
otevíráme a necháme děti vykreslit tato políčka: 

Na Zelený čtvrtek tato políčka:   

Na velký pátek tato:   
 

Na Bílou sobotu a Neděli vzkříšení postupně políčko zleva a pak zprava: 

Videonáměty:

Katecheze Dobrého pastýře pro malé děti s ovečkou

► Video s biblickými postavičkami zpracovala Spoločnosť Božieho Slova

► Seleziáni Zlín nabízejí také zamyšlení ke Květné neděli:

► Dobrým podnětem jsou i videokázání P. Romana Vlka z Vlčího doupěte!

► Bratři Cúthovi z farnosti Neratovice ve spolupráci se SHM Klubem Neratovice v době lockdownů natočili videa k nedělím cyklu B:

►  Webové stránky katechetického střediska Českobudějovického biskupství prolidi.online nabízejí katechezi pro mladší děti:

► Ukázka z knížky Bible ke křtu, kterou napsala Lizzie Ribbonsová a ilustrovala Paola Bertolini Grudina, zpracována díky svolení Karmelitánského nakladatelství