() -

/ Kalendář / Postní doba / Křížové cesty / Křížová cesta s omalovánkami

Křížová cesta s omalovánkami

Dospělí se křížovou cestu modlí s obrazy, které většinou visí v kostele. Některé křížové cesty najdete i venku v přírodě. My vám tu nabízíme křížovou cestu s kreslenými obrázky. Ti, kdo rádi vybarvují, si mohou vytisknout jednotlivé obrázky jako omalovánky. Najdete je u každého zastavení pod barevným obrázkem. Na konci křížové cesty najdete také celý omalovánkový soubor i s texty.

 

Zastavení křížové cesty:

 

1. zastavení - Ježíš před Pilátem

Ježíš byl nespravedlivě odsouzen – přestože byl v právu, nebránil se, ale vše trpělivě snášel. I my se můžeme setkat s tím, že někdo odsoudí nebo poníží našeho kamaráda, spolužáka – Ježíšův příklad nám v těchto chvílích může být posilou, abychom dokázali být nablízku slabšímu, i když mu třeba nerozumíme, a nepřidat se z pohodlnosti či strachu na stranu silnějšího.

1. zastavení

Omalovánka ke stažení: 1. zastavení A 1. zastavení A (GIF, 28 kB), 1. zastavení B 1. zastavení B (GIF, 8 kB)

 

2. zastavení - Ježíš přijímá kříž

Ježíš byl odsouzen k ukřižování. Vojáci ho nejdříve bičovali a přitom se mu vysmívali. Ježíš to všechno trpělivě snášel – pro nás. Proto nikdy nejsme sami, i když se nám děje cokoli zlého, když nás něco trápí. Ježíš zná každou naši starost a může nám pomoci ji překonat – někdy je to on sám, kdo nás posílí, ale možná mnohem častěji k nám přichází s našimi rodiči, kamarády nebo s kýmkoli jiným, s kým se v životě setkáváme.

2. zastavení

Omalovánka ke stažení: 2. zastavení A 2. zastavení A (GIF, 61 kB), 2. zastavení B 2. zastavení B (GIF, 20 kB)

 

3. zastavení - Ježíš padá pod tíhou kříže poprvé

Kříž byl těžký a Ježíš upadl – možná byly na cestě kameny, možná do něho někdo strčil… My také z různých příčin zakopáváme. Někdy to bolí více, někdy méně, někdo se nám směje, jiný pomůže. Vždy ale můžeme mít před očima Ježíše, který se zvedl a statečně šel dál.

3. zastavení

Omalovánka ke stažení: 3. zastavení A 3. zastavení A (GIF, 38 kB), 3. zastavení B 3. zastavení B (GIF, 25 kB)

 

4. zastavení - Ježíš potkává svoji Matku

Ježíš musel jít svou cestou sám. Kolem něho bylo mnoho lidí, kteří se k němu chovali ošklivě a zle se na něho dívali. Ale byla mezi nimi i jeho maminka Maria – určitě byla velmi smutná, možná plakala, ale byla s ním. Tak i my můžeme svým pohledem nebo blízkostí potěšit ty, kdo se trápí.

4. zastavení

Omalovánka ke stažení: 4. zastavení A 4. zastavení A (GIF, 21 kB), 4. zastavení B 4. zastavení B (GIF, 38 kB)

 

5. zastavení - Šimon pomáhá Ježíšovi nést kříž

V jednu chvíli vojáci vybrali z davu muže jménem Šimon, aby Ježíšovi pomohl, protože už byl velmi unavený. Šimonovi se asi moc nechtělo, možná pomohl jen z donucení. Nezapomínejme na to, že v každém, kdo potřebuje pomoc, na nás čeká Ježíš.

5. zastavení

Omalovánka ke stažení: 5. zastavení A 5. zastavení A (GIF, 49 kB), 5. zastavení B 5. zastavení B (GIF, 42 kB)

 

6. zastavení - Veronika podává Ježíšovi roušku

Na Ježíšově cestě se setkáváme i se statečnou Veronikou – nebála se ani rozzlobeného davu, ani přísných vojáků, přistoupila k Ježíši a otřela mu zpocený a poškrábaný obličej. My také můžeme i maličkostí udělat velkou radost nemocným nebo smutným lidem kolem nás.

6. zastavení

Omalovánka ke stažení: 6. zastavení A 6. zastavení A (GIF, 28 kB), 6. zastavení B 6. zastavení B (GIF, 23 kB)

7. zastavení - Ježíš padá pod tíhou kříže podruhé

Cesta byla dlouhá a namáhavá, Ježíš znovu upadl. Mohl zůstat ležet, ale vstal a šel dál, aby nás zachránil. Jak často se nám třeba jen nechce ráno vstát z postele, zvlášť když nás čeká nějaký těžký úkol. Rádi bychom zůstali ležet a pak se nějak vymluvili. I v takové chvíli nám může být Ježíš příkladem a posilou.

7. zastavení

Omalovánka ke stažení: 7. zastavení A 7. zastavení A (GIF, 38 kB), 7. zastavení B 7. zastavení B (GIF, 36 kB)

 

8. zastavení - Plačící ženy jeruzalémské

Ježíš potkal několik maminek, které ho litovaly. On jim ale řekl, aby více než nad ním plakaly nad těmi, kdo ho vydali k ukřižování a byli na něj zlí. Obrací se tím ale i na nás, abychom nebyli lhostejní k těm, kdo se chovají ošklivě.

8. zastavení

Omalovánka ke stažení: 8. zastavení A 8. zastavení A (GIF, 17 kB), 8. zastavení B 8. zastavení B (GIF, 31 kB)

 

9. zastavení - Ježíš padá pod tíhou kříže potřetí

Po další namáhavé cestě Ježíš upadl potřetí. Byl jistě už velmi unavený, přesto se znovu zvedl, aby došel až do cíle své cesty. Každému z nás se někdy něco nedaří, třeba stavba z kostek, učení něčeho nového nebo se naopak nemůžeme zbavit nějakého zlozvyku. I v těchto chvílích je nám Ježíš nablízku a my se k němu můžeme obracet s prosbou o sílu a vytrvalost.

9. zastavení

Omalovánka ke stažení: 9. zastavení A 9. zastavení A (GIF, 38 kB), 9. zastavení B 9. zastavení B (GIF, 16 kB)

 

10. zastavení - Ježíš svlečen ze šatů

Po namáhavé cestě nakonec Ježíšovi vzali i oblečení. Člověk si často na oblečení zakládá a je nespokojený, když nemůže mít vše, co se mu líbí. Ale není to jen Afrika a další chudé země, kde děti i dospělí žijí ve veliké chudobě. I mezi námi může být kamarád, kterému rodiče nemohou koupit nic nového. Může proto být ostatními odstrkován, může se stydět. Jak se k němu zachovám já?

10. zastavení

Omalovánka ke stažení: 10. zastavení A 10. zastavení A (GIF, 20 kB), 10. zastavení B 10. zastavení B (GIF, 30 kB)

 

11. zastavení - Ježíš je ukřižován

Vojáci Ježíše přibili ke kříži, vztyčili ho a vydali na posměch lidem. Těch, kdo Ježíše měli opravdu rádi, zbylo pod křížem jen několik. I nás Ježíš zve, abychom zůstávali s ním a také abychom k němu ukazovali cestu těm, kdo ho neznají.

11. zastavení

Omalovánka ke stažení: 11. zastavení A 11. zastavení A (GIF, 56 kB), 11. zastavení B 11. zastavení B (GIF, 21 kB)

 

12. zastavení - Ježíš na kříži umírá

Ježíš i ve chvíli, kdy mu lidé způsobili velikou bolest, ponížili ho a mnozí ho opustili, všem odpouští. My se často zlobíme i pro maličkosti – zkusme s Ježíšem více odpouštět a modlit se za ty, kdo dělají něco špatného nám nebo druhému.

12. zastavení

Omalovánka ke stažení: 12. zastavení A 12. zastavení A (GIF, 24 kB), 12. zastavení B 12. zastavení B (GIF, 30 kB)

 

13. zastavení - Snímání z kříže

Když Ježíš zemřel, dali jeho mrtvé tělo do náruče jeho mamince Marii. I v tuto chvíli jsou na světě rodiče, kteří drží v náručí své umírající dítě – v nemoci, v chudobě, ve válkách. Nezapomínejme na ně, ani na ty, kdo jim pomáhají!

13. zastavení

Omalovánka ke stažení: 13. zastavení A 13. zastavení A (GIF, 39 kB), 13. zastavení B 13. zastavení B (GIF, 28 kB)

 

14. zastavení - Ježíš uložen do hrobu

Pána Ježíše uložili do hrobu, který zavalili kamenem. Učedníci byli smutní, bezradní – my už ale víme, že Ježíš třetího dne vstal z mrtvých a znovu navštěvoval své přátele.

14. zastavení

Omalovánka ke stažení: 14. zastavení A 14. zastavení A (GIF, 36 kB)


Ježíšovo zmrtvýchvstání si můžeme představit třeba jako když vložíme semínko do země a zakryjeme ho hlínou. Semínko je většinou suché a tvrdé, vypadá jako mrtvé. Pod hlínou nejprve není nic vidět, ale po pár dnech čekání se objeví nová rostlinka, plná života.

14. zastavení

Omalovánka ke stažení: 14. zastavení B 14. zastavení B (GIF, 5 kB)


Celá křížová cesta ke stažení jako Omalovánkový sešit (2 MB) ve formátu pdf.

29. 3. 2021, AB, Alena Brožová, Vendula Fišerová, GS

Vyrobme si vlastní křížovou cestu!

Vyrobme si vlastní křížovou cestu!

Prožijte ji, sestavte si jednotlivá zastavení a vytvořte si z každého svůj obrázek! Modlitba křížové cesty, kterou jste možná slyšeli číst v kostele, se vám může zdát smutná a nemusíte jí dobře rozumět. Zkuste prožít "křížovou cestu" s Ježíšem tak, že si k ní vytvoříte 14 vlastních obrázků technikou "frotáže" a k tomu si přečtete 14 krátkých textů.

Trojice - tři bohové?

Trojice - tři bohové?
(19. 5. 2024) Týden po Letnicích (neboli Slavnosti seslání Ducha svatého) je slavnost Nejsvětější Trojice...

Maria - maminka Ježíše Krista i naše

Maria - maminka Ježíše Krista i naše
(18. 5. 2024) V květnu si zvláště připomínáme to, že Maria si byla s Bohem velmi blízká a stala se maminkou Ježíše.

Jedlé kytky do salátu - a svatodušní strana z časopisu IN.

 Jedlé kytky do salátu  - a svatodušní strana z časopisu IN.
(16. 5. 2024) Bršlice kozí noha, červený jetel, jitrocel, kopřiva, pampelišky, sedmikrásky… to všechno jsou bylinky plné…

Letnice - krátce, trefně, srozumitelně

Letnice - krátce, trefně, srozumitelně
(10. 5. 2024) Doporučujeme pro děti vám malou kapesní a srozumitelnou knížku o Letnicích.

Aktualizováno

Rébusy a katecheze - letnice (10.5.2024, 12:18)

Rébusy a katecheze ke Slavnosti Seslání Ducha svatého

Omalovánky - letnice a co bylo po nich (10.5.2024, 12:17)

Omalovánky k seslání Ducha svatého a k dalším událostem, které následovaly.

Letnice - omalovánkové vyprávění (10.5.2024, 12:17)

Omalovánkové vyprávění o seslání Ducha svatého.